TECNIO Groups

CEMIC – Microsystems Engineering Center for Instrumentation and Control

El CEMIC és un centre de recerca i transferència de tecnologia en enginyeria electrònica i tecnologies de la informació. Focalitza la seva activitat en el camp de l’enginyeria de microsistemes, circuits, dispositius, sensors i actuadors. Aquest és un camp de recerca aplicat interdisciplinari que combina materials, tecnologies, estructures, dispositius i algoritmes per obtenir nous subsistemes amb més funcionalitats incorporades, obtenint nous transductors i sensors integrats per a sistemes de control i instrumentació.

OFERTA TECNOLÒGICA

 • Recerca sota comanda i Projectes Nacionals i Internacionals d’R+D+I en el camp de l’Enginyeria Electrònica i les TIC.
 • Pre-industrialització de la recerca mitjançant els recursos humans i tècnics del 12 Laboratoris i 1 Unitat de Prototips.
 • Serveis de vigilància tecnològica, valorització de coneixement i tecnologies i assessorament cientificotecnològic i d’innovació.

LÍNIES DE RECERCA

 • Modelització de components i blocs funcionals per aplicacions electròniques, RF i RFID
 • Desenvolupament de sensors i biosensors
 • Desenvolupament de biotecnologia, sistemes bio-electrònics , sensors in-vivo
 • Disseny de sistemes i circuits d’instrumentació i microsistemes basats en la integració de sensors i actuadors electrònics i/o optoelectrònics amb circuits de control i processat del senyal
 • Disseny d’ASICS
 • Sistemes de sensat intel·ligent, DSS, AI, AuI
 • Caracterització de materials i dispositius avançats
 • Sistemes de comunicacions, xarxes de sensors, IOT
 • Desenvolupament de firmware i software per aplicacions específiques

PROJECTES DE RECERCA

 • 2021 – 2022.   A user-friendly approach to widespread gas monitoring (Stick-n-Sense). H2020, ERC, Ref.: 957527.  IP: J. Daniel Prades
 • 2021 – 2023.   Nanosensors for simultaneous electrical and optical monitoring of climate change gases (NEOGAS).  H2020, MCA.  Ref.: 101030015.  IP: A. Romano.
 • 2021 – 2024.   Sensor Array toward selective tuning and low-powered microsensors for environmental monitoring.  AGAUR.  Ref.: 2019 BP 00013.  IP: A. Roman; N Jitendrabbai
 • 2021 – 2025.   Continuous two-dimensional Stretch monitoring of fresh tissue Biopsies (StretchBio).  H2020, FET, Ref.: 964808.  IP: A. Romano
 • 2020 – 2021.   Sistema de monitorització i detecció in-situ i en temps real d’elements contaminants en ambients marins (Sea_RealSense). AGAUR, Ref.: 2019 LLAV 00069.  IP: M. Lopez de Miguel
 • 2020 – 2022.   Nuevas metodologías ópticas para la monitorización avanzada de procesos CIGS industriales de alta eficiencia.  MINECO.  Ref.: PCI2019-111827-2.  IP: S. Estrade
 • 2020 – 2022.   Scalable Structured Micro Illumination Light Engines (SMILE). H2020, FET. Ref.: 952135.  IP: J. Daniel Prades; A. Dieguez
 • 2020 – 2023.   Desarrollo de nanosensores de gas para medidas simultáneas eléctricas y ópticas.  MINECO Ref.: PID2019-107697RB-C41.  IP: A. Romano; M. Moreno
 • 2020 – 2024.   Fully Oxide-based Zero-Emission and Portable Energy Supply (FOXES). H2020, FET Ref.: 951774.  IP: J. Daniel Prades
 • 2019 – 2021.   Disseny d’un sistema de digitalització i traçabilitat pel sector alimentari (Selfytest 2.0) INNOTECRD19-1-0002.  ACCIÓ Ref.: INNOTECRD19-1-0002.  IP: C. Fabrega

PUBLICACIONS

 • Andris Sutka, Raivis Eglitis, Annija Kuzma, Krisjanis Smits, Anzelms Zukuls, Joan Daniel Prades, and Cristian Fàbrega (2021).  Photodoping-Inspired Room-Temperature Gas Sensing by Anatase TiO2 Quantum Dots. ACS Applied Nano Materials, 4(3),  2522-2527.   ISSN: 2574-0970
 • Domènech-Gil, G.; Gràcia, I.; Cané, C.; Romano-Rodríguez, A. (2021).  Nitrogen dioxide selective sensor for humid environments based on octahedral indium oxide. Frontiers in Sensors, 2,  672516.  Publicació online(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsens.2021.672516) ISSN: 2673-5067
 • Engel, L.; Benito-Altamirano, B.; Tarantik, K.R.; Pannek, C.; Dold, M.; Prades, J.D.; Wöllenstein, J. (2021).  Printed sensor labels for colorimetric detection of ammonia, formaldehyde and hydrogen sulfide from the ambient air. Chemical, 330,  129281.  https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.129281ISSN: 0925-4005
 • Frieiro, J. L.; López-Vidrier, J.; Blázquez, O.; Ibáñez, J.; Yazıcıoğlu, D.; Gutsch, S.; Zacharias, M.; Garrido, B.; Hernandez, S. (2021).  Electroforming of Si NCs/p-Si photovoltaic devices: Enhancement of the conversion efficiency through resistive switching. Solar Energy Materials and Solar Cells, 230,  111252.   ISSN: 0927-0248
 • González-Flores, K.E.; Frieiro, J.L.; Horley, P.; Pérez-García, S.A.; Palacios-Huerta, L.; Moreno, M.; López-Vidrier, J.; Hernández, S.; Garrido, B.; Morales-Sánchez, A. (2021).  Ultraviolet, visible and near infrared photoresponse of SiO2/Si/SiO2 multilayer system into a MOS capacitor. Materials Science in Semiconductor Processing, 134,  106009.   ISSN: 1369-8001
 • Guillaume, C.; Frieiro, J.L.; Blázquez, O.; Labbé, C.; López-Vidrier, J.; Garrido, B.; Hernández, S.; Liu, B.; Khomenkova, L.; Frilay, C.; Lemarié, F.; Leroux, C.; Portier, X. (2021).  Influence of post annealing treatments on the luminescence of rare earth ions in ZnO:Tb,Eu/Si heterojunction. Applied Surface Science, 556,  149754.   ISSN: 0169-4332
 • Ibáñez, J.; Wózniak, T.; Oliva, R.; Popescu, C.; Hernández, S.; López-Vidrier, J. (2021).  Structural and high-pressure properties of rheniite (ReS2) and (Re,Mo)S2. Minerals, 11(2).   ISSN: 2075-163X
 • Lopez-Aymerich, E; Domenech-Gil, G.; Moreno, M.; Pellegrino, P.; Romano-Rodriguez, A. (2021).  Fabrication, characterization and performance of low power gas sensors based on (GaxIn1-x)(2)O3 nanowires. Sensors, 21(10),  3342-1-3342-15.  Publicació d’access lliure (https://www.mdpi.com/1424-8220/21/10/3342) ISSN: 1424-8220
 • López-Conesa, L.; Martínez-Boubeta, C.; Serantes, D.; Estradé, S.; Peiró, F. (2021).  Mapping the magnetic coupling of self-assembled Fe3O4 nanocubes by electron holography. Materials, 14(4),  774.   ISSN: 1996-1944
 • Manel López; Juan Luis Frieiro; Miquel Nuez-Martínez; Martí Pedemonte; Francisco Palacio; Francesc Teixidor.  2020.  Nanostructure ITO and get more of it. Better performance at lower cost   918068 – Nanomaterials.  MDPI.  10-1974,  pp.1-19.  ISSN 2079-4991.

CONTACTE

CEMIC
Esther Galindo
93 402 13 16
esther.galindo@ub.edu

Share this post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies