Grupos de inestigación de la UB

Grup de recerca en geotecnologia i sostenibilitat ambiental


Qui som?

El grup de recerca consolidat consta de 12 membres dels quals 8 són doctors, 2 professors associat i 2 tècnics especialitzats, que pertanyen a la UB i al CSIC.

IP del Grup: Dr. Lluís Rivero (Universitat de Barcelona)

Contacte

Departament de Petrologia, Mineralogia i Geologia Aplicada.

Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona)

C/ Martí i Franquès s/n 08028, Barcelona, Spain.

+34 934021418 / +34 934021396

lrivero@ub.edu

Què fem?

L’objectiu principal del grup de recerca en Geotecnologia i Sostenibilitat Ambiental és la caracterització del subsol i l’avaluació dels recursos geològics incorporant els aspectes d’impacte ambiental i sostenibilitat que afecten els diferents medis geològics i vectors (aigua, sol i aire). Les metodologies d’estudi, en les quals ens hem especialitzat al llarg de la nostra trajectòria,  han consistit en l’aplicació de diferents tècniques complementàries: geofísiques, geoquímiques i hidrogeològiques per caracteritzar el subsol i modelitzar els processos. Recentment, la incorporació de nous membres al grup ha permès intensificar la recerca en àmbits lligats a la sostenibilitat, com són l’avaluació i control de riscos geològics associats a esllavissades, vulcanisme i a altres fenòmens.

Serveis

Des del grup de recerca fem servir diferents tècniques per tal de caracteritzar el subsol. Aquestes tècniques permeten obtenir paràmetres geotècnics del terreny,  la detecció de serveis enterrats o la caracterització estratigràfica del subsol entre d’altres. Les tècniques ofertades són les següents:

 • Tomografia de resistivitat Elèctrica (ERT)
 • Geo-radar (GPR)
 • Sísmica de refracció
 • Sísmica passiva (MASW i REMI)
 • Gravimetria
 • Cartografia i modelat digital amb Drone

Disposem d’un petit laboratori de geotècnia equipat amb un equip de tall directe i material per realitzar assaigs granulomètrics i límits d’Atterberg.

Amb qui hem col·laborat?

L’equip multidisciplinari que integra el grup així com la polivalència de les tècniques emprades permet realitzar treballs per diferents àmbits i empreses entre les quals es troben les següents:

 • Institut Català d’Arqueologia Clàssica
 • Centro Andaluz de Investigaciones de Agua (CETAQUA)
 • Generalitat de Catalunya
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Iberpotash
 • Inerco Inspección y Control
 • SGS Tecnos
 • TECSOL
 • TPF Getinsa Euroestudios
 • Patrimoni 2.0

 Línies d’Investigació

 • Caracterització del subsol
 • Prospecció geofísica
 • Geologia Ambiental
 • Geoquímica Aplicada
 • Qualitat de sòls i aigües
 • Vulnerabilitat
 • Monitorització d’inestabilitats en talussos
 • Modelització d’esllavissades
 • Estudi de mecanismes desencadenants d’esllavissades

Darreres Publicacions del Grup

Sendrós, A., Himi, M., Rivero, L., Lovera, R., Urruela, A., Tapias, J. C., & Casas, A. (2023). Enhanced Groundwater Protection and Management Using Gravity and Geoelectrical Data (Valls Basin, Spain). Water, 15(23), 4130.

Sendrós, A., Cubides, I. J., Himi, M., Lovera, R., Urruela, A., Tapias, J. C., … & Casas, A. (2023). Coupled Geophysical and Hydrogeochemical Characterization of a Coastal Aquifer as Tool for a More Efficient Management (Torredembarra, Spain). Water, 15(19), 3333.

Himi, M., Anton, M., Sendrós, A., Abancó, C., Ercoli, M., Lovera, R., … & Casas, A. (2022). Application of Resistivity and Seismic Refraction Tomography for Landslide Stability Assessment in Vallcebre, Spanish Pyrenees. Remote Sensing, 14(24), 6333.

Casas, A., Castanyer, P., Himi, M., Lovera, R., Rivero, L., Santos, M., … & Urruela, A. (2022). Frequency Domain Electromagnetic mapping for delineating subsurface structures related to the historical port of Emporiae. Archaeological Prospection, 29(1), 33-43.

Abancó, C., Bennett, G. L., Matthews, A. J., Matera, M. A. M., & Tan, F. J. (2021). The role of geomorphology, rainfall and soil moisture in the occurrence of landslides triggered by 2018 Typhoon Mangkhut in the Philippines. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21(5), 1531-1550.

Sendrós, A., Urruela, A., Himi, M., Alonso, C., Lovera, R., Tapias, J. C., … & Casas, A. (2021). Characterization of a shallow coastal aquifer in the framework of a subsurface storage and soil aquifer treatment project using electrical resistivity tomography (Port de la Selva, Spain). Applied Sciences, 11(6), 2448.

 Projectes d’investigació

 • Herramientas no destructivas para la evaluacion de la eficiencia en sistemas de recarga de acuiferos y tratamiento de agua de baja demanda energetica. PID2022-137467OB-I00. (2023-2026)
 • De ipsos kastellos: hàbitat i fortaleses de muntanya a la Catalunya medieval (S.IX-XIII). ARQ001SOL-161-2022. (2022-2025)
 • Producción de sedimentos en cuencas de montaña: Evaluación del impacto del cambio climático sobre la sedimentación en embalses y la pérdida de suelos (SED4BUD) (TED2021-129246B-I00) (2022-2024)
 • Muntanya viva: assentaments, recursos i paisatges a la Catalunya medieval (segles IV-XIII). CLT009/18/00041. (2018-2021)
 • Evaluación de los efectos de la aplicación de agua no-convencional en la zona saturada y no saturada. Enfoque multidisciplinar. CGL2013-48802-C3-1-R. (2014-2017)
Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies