Grupos de inestigación de la UB

EDUFISES

QUI SOM

Equip

Investigador principal: Dra. Teresa Lleixà Arribas, especialista en l’àrea de Didàctica de l’Educació Física i Currículum

Investigadors/es: Alberto Batalla Flores, Francesc Busca Donet, Marta Capllonch Bujosa, Miguel Angel Torralba Jordan, Mercedes Rios Hernandez, Miquel Robert Ferrer,  Jordi Calvo Lajusticia, Gonzalo Flores Aguilar, Sandra Gallardo Ramirez, Beatriz Rodriguez Martin, Sergio Moneo Benitez i Jose Maria Padullés Riu.

Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions i equipaments relacionats amb l’activitat física, l’educació física i l’esport.
Mitjans per desenvolupar recerques en biomecànica, cinemàtica, etc.

CONTACTE

Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, Departament de Didàctiques Aplicades  (DA) Campus Mundet UB. Despatx 314. Passeig de la Vall d’Hebron 171, 08035 Barcelona.

Presentació

El grup de recerca de l’Educació Física i l’Esport (EDUFISES) de la Universitat de Barcelona, treballa en el desenvolupament de la innovació i recerca de l’activitat física, l’educació física i l’esport dins les vessants curriculars i en entorns no formals.

Les principals línies de recerca són: la didàctica, el currículum i la formació de l’educació física a l’educació; l’educació física inclusiva; l’antropologia i la història de l’educació física i l’esport; l’esport adaptat i la biomecànica del gest esportiu, donant eines per a la inclusió de persones amb discapacitat i l’estudi de l’esport adaptat; l’estudi de les activitats físiques en poblacions de risc com a prevenció, reinserció i esbarjo; i els valors de l’esport.

QUÈ FEM

Serveis

 • Recerques i propostes d’innovació a organismes esportius com l’International Paralympic Committee, el Comité Paralímpico Español, la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals, i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals.
 • Intervenció social en programes d’activitat física en centres penitenciaris i de salut.
 • Assessorament editorial en textos curriculars de l’educació física i l’esport, a administracions públiques i centres privats en activitat física,  i de l’educació física i la salut.

Capacitats

 • Oferir projectes de formació i d’innovació en activitats físiques.
 • Desenvolupar materials per a una activitat física més educativa.

PER A QUI TREBALLEM

Sectors industrials

L’editorial i comunicacions així com tots els relacionats amb l’educació física i l’esport (esport escolar, esport federat, esport paralímpic…).

Clients

 • Comité Paralímpico Español i Federacions d’esport adaptat.
 • Administracions públiques, ajuntaments (IBE) o institucions penitenciàries.
 • Editorials.

RECERCA

Projectes de recerca

 • Observación de la interacción en deporte y actividad física: Avances técnicos y metodológicos en registros automatizados cualitativos-cuantitativos. IP Teresa Anguera.
 • Las competencias básicas en una educación física de calidad. Análisis de los procesos relativos a la programación de educación física, atendiendo a su efectividad en la adquisición de las competencias básicas. IP Teresa Lleixa.
 • Actividad física y deportiva formativa y saludable en edad escolar. Determinación de indicadores de calidad para los centros. IP Teresa Lleixa.
 • Analysis of the extension jumps of the physical disabled, blind and cerebral palsy athletes. IP Torralba/Padullés.
 • Investigación para desarrollar el seguimiento cinemático de atletas paralímpicos. IP Torralba.
 • Sistemes d’avaluació formativa i participativa en el marc de l’EEES: anàlisi de la seva implantació i qualitat en la formació del professorat. IP Francesc Buscà.
 • La repercussió del comportament dels esportistes, dels equips i els seu entorn en el resultat i la classificació de les competicions esportives escolars. influència en l’educació en valors. IP Albert Batalla

RESULTATS

Activitats de transferència

 • Determinació d’indicadors de qualitat en activitat física i esportiva pels centres escolars.
 • Associacionisme i esport. Estratègies d’intervenció per a la participació d’infants i joves immigrants en el teixit associatiu de barri.
 • Ajuts per la valoració cinemàtica d’atletes paralímpics. Atletes cecs i amb discapacitat visual.
 • Recerca de Fonts documentals de l’educció física i l’esport a la Catalunya contemporània (1888-1939).

Publicacions rellevants

 • Buscà, F., Lleixà, T., Coral, J., & Gallardo, S. (2016). La Programación por Competencias en Educación Física: Retos y Problemas para su Implantación en la Escuela [Competence-based planning of PE. Challenges and problems encountered when applying at school].Multidisciplinary Journal of Educational Research, 6(3), 292-317. doi: 10.17583/remie.2016.
 • Capllonch, M., Figueras, S., & Castro, M.(2018) Estrategias para la resolución de conflictos en educación física. Apunts. Educació Física i Esports, 133, 50-67
 • Castanedo, J.M & Capllonch, M.(2018) Participación de familias en educación física.  Qualitative Research In Education, 7(3) 304-334
 • Coral, J & Lleixà, T: (2016) Physical education in content and language integrated learning: successful interaction between physical education and English as a foreign language, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19:1, 108-126, DOI: 10.1080/13670050.2014.977766
 • Coral, J., Lleixà, T., & Ventura, C. (2018). Foreign language competence and content and Language integrated learning in multilingual schools in Catalonia: an ex-pot-facto study analysing the results of state key competences testing. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 21(2) 139-150 . DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13670050.2016.1143445
 • Coral, J.; Urbiola, M.; Sabaté, E.; Bofill, J.; Lleixà, T. & Vilà, R. (2017) Does the teaching of physical education in a foreign language jeopardise children’s physical activity time? A pilot study,International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, (Published online) DOI:10.1080/13670050.2017.1407289
 • Lleixà, T., & Ríos, M. (2015). Service-Learning in Physical Education Teacher Training. Physical Education in the Modelo Prison, Barcelona. Qualitative Research in Education, 4(2), 106-133.doi:10.4471/qre.2015.1138
 • Lleixà, T. & Nieva, C. (2018). The social inclusion of immigrant girls in and through physical education. Perceptions and decisions of physical education teachers. Sport, Education and Society, published online, doi: 10.1080/13573322.2018.1563882
 • Lleixà, T., González-Arévalo, C., Braz Viera, M. (2016). Integrating key competences in school physical education programmes. European Physical Education Review 1–20 Published online Jan 2016. DOI: 10.1177/1356336X15621497
 • Torralba, M.A., Vieira, M.B., Lleixà, T., & Gorla, J.I. (2016). Evaluación de la coordinación motora en educación primaria de Barcelona y provincia. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte vol. 16 (62) 355-371
 • VV. Las tareas en el aprendizaje integrado de educación física y lengua extranjera. Determinación de las características de las tareas mediante el análisis del diario de clase. (2013)
 • VV. Análisis de la carrera de velocidad en atletas con discapacidad física. Beijing 2008. (2010)
 • VV. Avaliação de competências em educação física: investigação ação para o desenho de procedimentos de avaliação no ensino fundamental.(2010)
 • VV. Analysis of Performance in Athletic Events Involving Participants with a Physical and Visual Disability.(2007)
 • Coral, J. & Lleixà, T. Physical education in content and language integrated learning: successful interaction between physical education and English as a foreign language. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Published online: 20 Nov 2014
 • Coral, J. & Lleixà, T. O ensino da Educação Física mediante o enfoque educativo CLIL: a resolução dos dilemas profissionaiss surgidos durante um processo de pesquisa-ação. Movimento. Revista da Escola de Educaçao Fisics de UFGRS (2014)
Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies