Conocimiento experto en la UB

Químico

ANÀLISI QUÍMICA

 • Anàlisi de contaminants, espectroscòpia molecular i cromatografia de líquids.
 • Bioanàlisi.
 • Cromatografia, electroforesi capil·lar i espectrometria de masses.
 • Desenvolupament i validació de mètodes per l’anàlisi de compostos tòxics formats durant el tractament tèrmic dels aliments.
 • Determinació i especiació analítica d’elements de traça.
 • Determinació de radionúclids.
 • Electroanàlisi.
 • Establiment de metodologies analítiques. per a la determinació de contaminats orgànics en mostres ambientals i alimentàries:
  • Compostos halogenats no polars: PCBs, PAHs, PBBs, Pesticides, PBDEs, parafines policlorades, Dioxines i furans, subproductes de desinfecció d’aigües.
  • Compostos polars: Herbicides catiònics (Cuats), Bisfenol A i els derivats clorats, Bisfenol F diglicir èter (BFDGE), Clorur de benzalconi (BAC).
 • Simulació computacional de reaccions químiques.
 • Validacions analítiques.

ELECTROQUÍMICA

 • Recobriments electroquímics.
 • Electrosíntesi i electrodegradació de compostos inorgànics i orgànics.
 • Anàlisi electroquímica de dissolucions aquoses, hidroorgàniques i orgàniques.
 • Electrodeposició i electrorecuperació de metalls.
 • Estudi i seguiment de la corrosió metàl·lica.
 • Tractament electroquímics d’aigües reciclables i residuals.
 • Processos electroquímics d’oxidació avançada aplicats a la destrucció de fàrmacs en aigües residuals i degradació d’herbicides.
 • Especiació de metalls pesants en presència de macromolècules.
 • Estudi voltamperomètric dels complexos metàl·lics de pèptids d’interès biològic amb elevat contingut en sofre.
 • Desenvolupament i aplicació de tècniques quimiomètriques.

ENGINYERIA QUÍMICA

 • Caracterització i aplicació de tensioactius.
 • Processos d’oxidació avançada aplicats al tractament de contaminants emergents.
 • Tecnologia de membranes: ultrafiltració assistida amb polímers, nanofiltració, membranes zeolítiques.
 • Preparació de nous materials de referència.
 • Enginyeria d’estructures complexes per a aplicacions nanobiològiques i disseny d’estructures supramoleculars.
Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies