Conocimiento experto en la UB

Agricultura y ganadería

TECNOLOGIA RAMADERA

 • Tractament de purins per digestió anaeròbica i postractament d’SBR.
 • Valoració qualitativa i quantitativa de les matèries primeres utilitzades en la formulació i fabricació de pinsos.
 • Detecció de contaminants i adulterants en el pinso.
 • Anàlisi del metabolisme en els mamífers.
 • Endocrinologia comparada en els vertebrats.
 • Desenvolupament de vacunes.
 • Biomecànica animal.
 • Estudis de comportament animal.
 • Sistemàtica i evolució de la fauna.

GENÈTICA

 • Desenvolupament de software de genètica i biologia molecular. Gestió de biblioteques moleculars.
 • Estudi de la variabilitat nucleotídica en poblacions naturals i variabilitat en l’ADN.
 • Evolució de la regulació de gens.
 • Desenvolupament de mètodes per a identificar individus, poblacions i espècies.
 • Estudi de les bases cel·lulars, genètiques i moleculars del procés de regeneració i del desenvolupament embrionari.
 • Detecció de la selecció natural pel que fa tant al genoma com als gens candidats.

MEDI AMBIENT

 • Assessorament en la reducció de l’impacte ambiental de residus.
 • Valorització, inertització i estabilització de residus i de subproductes.
 • Avaluació de l’acumulació de metalls i de la tolerància de les plantes.
 • Avaluació i quantificació de la concentració de virus, patògens, paràsits, emissors radioactius, etc. en fangs simples i de depuració i en biosòlids.
 • Tractament i depuració de residus. Dissenys de plantes depuradores. Estudisde viabilitat i planta pilot.
 • Caracterització del subsòl per a l’emmagatzematge de residus.
 • Caracterització i tractament de residus.
 • Anàlisi de residus, sòls, aire i aigua.
 • Caracterització i models predicatius de les propietats del subsòl. Capacitat de segrest de carboni. Fixació simbiòtica de nitrogen.
 • Agroecologia.
 • Caracterització i models predicatius de les propietats del subsòl.
 • Caracterització del subsòl per a l’emmagatzematge i l’aprofitament de residus.
 • Edafologia i biogeoquímica de sòls. Gestió de la matèria orgànica i dels nutrients. Fertilitat del sòl.
 • Caracterització i descontaminació de sediments. Assaigs ecotoxicològics.
 • Millora de l’ús de l’aigua. Anàlisi de noves tecnologies.

ENERGIA I COMBUSTIBLES

 • Aprofitament de l’energia solar. Càlcul de sistemes solars.
 • Materials i dispositius per a l’electrònica d’alta temperatura.
 • Tecnologia de panells de silici en capa fina.
 • Semiconductors policristal·lins i nous materials orgànics per a cèl·lules fotovoltaiques de gran superfície.
 • Disseny i industrialització de mòduls fotovoltaics en silici de capa fina.
 • Arquitectura sostenible aplicada.
 • Combustibles dièsel més nets.
 • Biocarburants de nova generació. Biogàs, biodièsel i bioetanol.
 • Producció d’hidrogen com a combustible alternatiu. Caracterització de catalitzadors.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 • Avaluació química i biològica de la seguretat alimentària.
 • Toxicologia experimental aplicada.
 • Determinació de contaminants alimentaris.
 • Avaluació del risc sanitari d’aliments.
 • Resolució de problemes relacionats amb l’anàlisi i el control de contaminants.
 • Avaluació de riscos per a la salut pública; riscos toxicològics i letalitat.
 • Inactivació i eliminació de virus.

CEREALS

 • Caracterització de la producció i la implementació en programa de millora de cereals.
 • Anàlisi bioecològic de la degradació en els blats. Taxonomia. Anàlisi de les plagues del blat.
 • Anàlisi de l’ecofisiologia de cereals cultivats en l’àrea mediterrània, la reconstrucció paleoambiental i l’eficiència de l’ús d’aigua de cultius de blat i ordi.
 • Millora de la qualitat del blat dur i adaptació a la sequera i a la deficiència de nitrogen.
 • Condicions mediterrànies presents i futures: bases fisiològiques i moleculars del blat.
 • Desenvolupament de mapes de riscos en cultius de cereals.

ASPECTES SOCIOECONÒMICS

 • Anàlisi de la viabilitat econòmica de projectes, plans de màrqueting i comercialització d’una promoció.
 • Anàlisi de les conseqüències de la globalització en l’economia i en la integració econòmica.
 • Optimització financera i econòmica.
 • Modelització en matèria de decisions financeres, interaccions entre els agents econòmics.
 • Anàlisi econòmica de les polítiques públiques.
 • Instruments econòmics de la política ambiental.
 • Investigació de mercats i comportament del consumidor.
 • Anàlisi de comportaments i hàbits alimentaris
 • Anàlisi de trastorns alimentaris
 • Inventaris de patrimoni alimentari per al turisme gastronòmic
 • Revalorització de productes alimentaris
 • Estudis de consum de productes alimentaris
 • Assessorament en alimentació saludable
 • Informes antropològics en temes alimentaris
 • Estudis estadístics en l’àmbit alimentari
 • Bases de dades de consum alimentari
Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies