Actualitat

La Universitat de Barcelona es posa al dia actualitzant la Normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, ha aprovat la Normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual de la mateixa universitat. En aquesta nova normativa actualitzada s’ha dotat de seguretat jurídica el procediment de comunicació i protecció dels resultats; s’ha revisat tant la distribució dels beneficis resultants de l’explotació de resultats com l’atribució de la titularitat d’aquests i, finalment, s’ha adaptat la normativa a la legislació vigent. D’aquesta manera, s’actualitza el text del 2006, que ja havia estat modificat parcialment el 2011.

La missió de la Universitat de Barcelona inclou també “una gestió eficaç de la transferència del coneixement”. En aquest marc, la UB està duent a terme les actuacions necessàries per tal de protegir els resultats de la recerca amb la major seguretat jurídica tant per a la institució com per als seus investigadors, d’acord amb la normativa vigent. Aquesta acció ha tingut el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Actualització de la normativa

La Fundació Bosch i Gimpera serà l’encarregada de gestionar el procediment de comunicació i protecció dels resultats. Així, qualsevol membre del personal de la UB (personal investigador o personal d’administració i serveis) que obtingui un resultat haurà de comunicar-ho a l’FBG en un termini màxim de tres mesos des de la seva obtenció, i tot seguit s’iniciaran els tràmits pertinents per a la protecció jurídica del resultat si es considera oportú. La notificació a l’FBG s’ha de fer mitjançant un formulari que hi ha disponible a la pàgina web de la Fundació.

Pel que fa a la titularitat dels resultats, correspon al personal de la UB l’autoria dels resultats creats com a conseqüència de les seves activitats a la UB. En aquesta nova normativa es detallen les regles d’atribució de la titularitat dels resultats de la recerca i dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, tant per la recerca pròpia realitzada pels diferents col·lectius de la comunitat universitària com per la recerca duta a terme en col·laboració amb altres entitats o per encàrrec d’aquestes.

Ha canviat també la distribució de beneficis derivats de l’explotació comercial dels resultats de titularitat de la UB.

Finalment, la nova normativa aprovada s’adequa al marc legislatiu actual, com ara la Llei de la ciència del 2011, la Llei d’economia sostenible i la Llei de patents del 2015.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies