Grupos de inestigación de la UB

DATE

Equip

 • Dra. Georgina Guilera Ferré (Professora de Metodologia de les Ciències del Comportament, Universitat de Barcelona).
 • Dra. Ana Andrés Valle (Professora de Metodologia de les Ciències del Comportament, Universitat de Barcelona).

Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament: suport informàtic (hardware i software) i sala de reunions equipada amb suport audiovisual.

CONTACTE

Universitat de Barcelona. Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament, Passeig Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona.

Presentació

El grup de recerca DATE pretén assessorar i orientar a aquelles empreses que volen avaluar algun aspecte (rendiment, satisfacció, opinions, estat de salut, etc.) mitjançant un test o una enquesta.
D’una banda, el grup ofereix la possibilitat de crear un nou test o enquesta dissenyat a mida per l’empresa sol·licitant, així com l’anàlisi estadístic que permet determinar si l’instrument en qüestió funciona adequadament. D’altra banda, ofereix l’opció d’adaptar tests i enquestes que han estat aplicats en altres idiomes o contextos culturals.
El grup s’emmarca dins el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Els investigadors d’aquest grup tenen àmplia experiència en la creació, adaptació i anàlisi d’aquests instruments en diversos àmbits d’aplicació. Concretament, s’ha treballat en els següents aspectes: ansietat, comportament alimentari, discapacitat i funcionalitat, insomni, rendiment cognitiu, riscos psicosocials, tabaquisme, trastorn esquizotípic de la personalitat, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorns de la conducta alimentària, qualitat de vida i voluntat de treball.

QUÈ FEM

Serveis

Anàlisi de les propietats psicomètriques d’un test per saber si aquest funciona adequadament o no: anàlisi d’ítems (dificultat, discriminació), fiabilitat del test (consistència interna, test re-test), anàlisi factorial exploratòria, anàlisi factorial confirmatòria.
Anàlisi de resultats obtinguts de l’aplicació d’una enquesta: anàlisi descriptiu de les puntuacions obtingudes pels participants, anàlisi de les possibles diferències obtingudes per diversos grups (edat, gènere, nivell educatiu, etc).

Recerca a mida

Disseny d’un nou test o enquesta d’acord amb les necessitats de l’empresa sol·licitant i comprovació de que aquest funciona adequadament: grups focals, entrevistes cognitives, estudi delphi, etc.
Adaptació d’un test o enquesta existent en una altra llengua: traducció inversa, equivalència, etc.

Consultoria

Avaluar si un test o enquesta ha estat ben dissenyat a nivell tècnic.
Assessorament en la redacció de les preguntes d’un test.

Formació a mida

Disseny i elaboració de qüestionaris.
Adaptació de qüestionaris.

PER A QUI TREBALLEM

Sectors industrials

Qualsevol sector industrial que vulgui dissenyar o utilitzar un instrument de mesura psicològica. Exemples: satisfacció laboral en una empresa química, prevenció de riscos laborals en una empresa de la construcció, avaluació del rendiment per promoció interna dins una empresa, avaluació de la qualitat de vida d’un grup de pacients, enquesta d’opinió d’activitats turístiques d’un municipi, enquesta d’opinió als consumidors d’un determinat producte, etc.

Clients

 • Sector químic i farmacèutic: Pfizer.
 • Administració pública: Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
 • Sector serveis: FLISA Lavanderías Industriales.

RECERCA

Línies de recerca

Determinació dels barems normatius de l’escala SCIP en pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia o trastorn bipolar I.
Avaluació de les propietats psicomètriques del qüestionari de factors psicosocials en l’entorn laboral del grup FLISA.

Projectes de Recerca

 • Andrés, A., Gómez, J., Saldaña, C. Escala de procesos de cambio en sobrepeso y obesidad. Registre de la Propietat Intel·lectual, Generalitat de Catalunya (B-2185-07). Data de prioritat: 19/4/2007. Qüestionari disponible en català, castellà i anglès. Validat en població espanyola i anglesa. En procés d’adaptació al malai i l’italià.
 • Pino, O., Guilera, G., Rojo, J.E., Gómez-Benito, J., Purdon, S.E. (2007). Escala Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry en su versión española (SCIP-S): Instrucciones de aplicación y tres formas paralelas. Registre de la Propietat Intel·lectual, Generalitat de Catalunya (02/2007/6494). Data de prioritat: 19/4/2007. Qüestionari disponible en català, castellà i anglès.

RESULTATS

Publicacions rellevants

 • Andrés, A., Saldaña, C., Gómez-Benito, J. (2011) The transtheoretical model in weight management: Validation of the processes of change questionnaire. Obesity Facts, 4, 433-442.
 • Andrés, A., Saldaña, C., Mesa, J., Lecube, A. (2012) Psychometric evaluation of the IWQOL-Lite (Spanish version) when applied to a sample of obese patients awaiting bariatric surgery. Obesity Surgery, 22, 802-809.
 • Guilera, G., Gómez-Benito, J., Pino, O., Rojo, J.E., Cuesta, M.J., Martinez-Aran, A., Safont, G., Tabares-Seidedos, R., Vieta, E., Bernardo, M., Crespo-Facorro, B., Franco, M., Rejas, J. (2012). Utility of the World Health Organization Disability Assessment Schedule II in schizophrenia. Schizophrenia Research, 138(2-3), 240-247.
 • Guilera, G., Pino, O., Gómez-Benito, J., Rojo, J.E. et al. (2009). Clinical usefulness of the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP-S) scale in patients with type I bipolar disorder. Health & Quality of Life Outcomes, 7 (28), DOI: 10.1186/1477-7525-7-28.

 

Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies