Grups de recerca de la UB

DATE: Disseny i Anàlisi de Tests i Enquestes

Equip

 • Dra. Maite Barrios (Professora Agregada de Metodologia de les Ciències del Comportament, Universitat de Barcelona)
 • Dra. Juana Gómez Benito (Catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament, Universitat de Barcelona)
 • Dra. Georgina Guilera (Catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament, Universitat de Barcelona)

Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions dels Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa: suport informàtic (hardware i software) i sala de reunions equipada amb suport audiovisual. Expertesa en el programari següent: AMOS, EQS, Mplus, R, i SPSS.

CONTACTE

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona. Passeig Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona.

Presentació

El grup de recerca DATE pretén assessorar i orientar a aquelles empreses que volen avaluar algun aspecte (rendiment, satisfacció, opinions, estat de salut, etc.) mitjançant tests, qüestionaris o enquestes.

D’una banda, el grup ofereix la possibilitat de crear un nou test, qüestionari o enquesta dissenyat a mida per l’empresa sol·licitant, així com dissenyar l’estudi per posar a prova l’instrument o l’estudi d’enquesta i realitzar l’anàlisi estadística que permet o bé determinar si l’instrument en qüestió funciona adequadament i compleix amb el propòsit pel qual ha estat dissenyat, o bé obtenir els resultats que es deriven de l’aplicació del test o enquesta. D’altra banda, ofereix l’opció d’adaptar tests i enquestes que han estat dissenyats en altres idiomes o contextos culturals, seguint les directrius internacionals existents.

El grup s’emmarca dins el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Les investigadores d’aquest grup tenen àmplia experiència en la creació, adaptació i anàlisi instruments de mesura en diversos àmbits d’aplicació. Concretament, s’ha treballat en els aspectes següents: addicció als videojocs, ansietat, discapacitat i funcionalitat, insomni, igualtat de gènere, rendiment cognitiu, riscos psicosocials, victimologia, trastorn de la personalitat esquizotípica, resiliència, tenacitat, qualitat de vida, i procrastinació, entre d’altres.

QUÈ FEM

Serveis

 • Adaptació d’un test o qüestionari prèviament dissenyat en una altra llengua, disseny d’un estudi d’enquesta, anàlisi de les propietats psicomètriques d’un test per saber si aquest funciona adequadament i compleix amb el propòsit pel qual ha estat dissenyat: anàlisi d’ítems (dificultat, discriminació), fiabilitat (consistència interna, test-retest), evidències de validesa i obtenció de barems normatius.
 • Anàlisi de resultats obtinguts de l’aplicació d’un test, qüestionari o enquesta: anàlisi descriptiu de les puntuacions obtingudes pels participants, anàlisi de les possibles diferències obtingudes per diversos grups (edat, gènere, nivell educatiu, etc.).

Recerca a mida

 • Disseny d’un nou test, qüestionari o enquesta d’acord amb les necessitats de l’empresa sol·licitant i comprovació que aquest funciona adequadament i compleix amb el propòsit pel qual ha estat dissenyat: metodologia qualitativa (grups focals, entrevistes cognitives i estudis Delphi) i metodologia quantitativa (anàlisi factorial exploratòria, anàlisi factorial confirmatòria, anàlisi de la fiabilitat, procediments basats en la teoria de resposta a l’ítem, estudis d’invariància, etc.).
 • Adaptació d’un test o enquesta existent en una altra llengua: traducció, adaptació al context cultural i validació.

Consultoria

 • Disseny d’un estudi d’enquesta.
 • Disseny d’un estudi de validació d’un test o qüestionari.
 • Assessorament en la redacció de les preguntes d’un test o enquesta.
 • Avaluació de la qualitat tècnica d’un test, qüestionari o enquesta.

Formació a mida

 • Disseny i elaboració de tests o qüestionaris.
 • Adaptació de tests o qüestionaris.

PER A QUI TREBALLEM

Sectors industrials

Qualsevol sector industrial que vulgui dissenyar, adaptar o utilitzar un instrument de mesura psicològica, avaluar l’opinió de consumidors o clients potencials. Exemples: adaptació cultural d’un test de suport social percebut dissenyat originàriament en anglès i adaptar-lo al castellà/català, valoració de la satisfacció laboral en una empresa química, avaluació del rendiment per promoció interna dins una empresa, avaluació de la qualitat de vida d’un grup de pacients, creació d’una enquesta d’opinió d’activitats turístiques d’un municipi, disseny d’un estudi d’enquesta d’opinió als consumidors d’un determinat producte, etc.

Clients

 • Administració pública: Federació Salut Mental Catalunya, Generalitat de Catalunya; Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España; Programa Activa’t per a la Salut Mental, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Generalitat de Catalunya.
 • Sector químic i farmacèutic: Pfizer Spain.
 • Sector serveis: Asociación Experientia, Clúster Salut Mental Catalunya, FLISA Lavanderías Industriales, Sports Consulting, S. L.

RECERCA

Activitats de recerca

 • Determinació dels barems normatius de l’escala SCIP en pacients amb diagnòstic d’esquizofrènia o trastorn bipolar I.
 • Avaluació de les propietats psicomètriques del qüestionari de factors psicosocials en l’entorn laboral del grup FLISA.
 • Anàlisi de la validesa basada en el contingut del programa d’entrenament a familiars i cuidadors de pacients amb trastorn mental sever (PROENFA).
 • Validació inicial de la prova de capacitació psicològica per a esportistes (PRO3).

Activitats de Transferència

 • Andrés, A., Gómez, J., Saldaña, C. Escala de procesos de cambio en sobrepeso y obesidad. Registre de la Propietat Intel·lectual, Generalitat de Catalunya (B-2185-07). Data de prioritat: 19/4/2007. Qüestionari disponible en català, castellà i anglès. Validat en població espanyola i anglesa. En procés d’adaptació al malai i l’italià.
 • Pino, O., Guilera, G., Rojo, J.E., Gómez-Benito, J., Purdon, S.E. (2007). Escala Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry en su versión española (SCIP-S): Instrucciones de aplicación y tres formas paralelas. Registre de la Propietat Intel·lectual, Generalitat de Catalunya (02/2007/6494). Data de prioritat: 19/4/2007. Qüestionari disponible en català, castellà i anglès.

RESULTATS

Publicacions rellevants

 • Barrios, M., Guilera, G, Selb, M, & Gómez-Benito, J. (2017). Identification of problems in the functioning of individuals with schizophrenia from the expert perspective: An internet-based survey. Disability and Rehabilitation, 39(20), 2055-2062.
 • Gómez-Benito, J., Abdelhamid, G. S., Pino, O., Rojo, E., Vieta, E., & Guilera, G. (2020). Disability in bipolar I disorder: Application of Mokken scaling analysis and the graded response model to the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0. Journal of Affective Disorders, 260, 506-513.
 • Guilera, G., Barrios, M., Penelo, E., Morin, C., Steel, P., & Gómez-Benito, J. (2018). Validation of the Spanish version of the Irrational Procrastination Scale (IPS). PloS ONE, 13(1): e0190806.
 • Guilera, G., Gómez-Benito, J., Pino, O., Rojo, E., Vieta, E., Cuesta, M.J., … Rejas, J., for the Spanish Working Group in Cognitive Function (2015). Disability in bipolar I disorder: The 36-item World Health Organization Disability Schedule 2.0. Journal of Affective Disorders, 174, 353-360.
 • Maldonado-Murciano, L., M Pontes, H., Griffiths, M. D., Barrios, M., Gómez-Benito, J., & Guilera, G. (2020). The Spanish Version of the Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS9-SF): Further Examination Using Item Response Theory. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7111.
 • Nuño, L., Barrios, M., Moller, M. D., Calderón, C., Rojo, E., Gómez‐Benito, J., & Guilera, G. (2019). An international survey of psychiatric‐mental‐health nurses on the content validity of the International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets for schizophrenia. International Journal of Mental Health Nursing, 28(4), 867-878.
 • Nuño, L., Barrios, M., Rojo, E., Gómez-Benito, J., & Guilera, G. (2018). Validation of the ICF Core sets for schizophrenia from the perspective of psychiatrists: an international Delphi study. Journal of Psychiatric Research, 103, 134-141.

 

Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera disposem de grups de recerca en diferents àmbits

Si vols més informació sobre un grup de recerca, posa’t en contacte amb nosaltres a través de promocio@fbg.ub.edu i t’informem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies