Grups de recerca de la UB

CEREMET

QUI SOM

Equip

Direcció del grup: Dr. Miquel Llobera i el Dr. David Ricart i compta amb més de 5 investigadors, a més d’estudiants i investigadors pre-doctorals.

 

 

PRESENTACIÓ

CEREMET (www.ub.edu/ceremet) és una CRO acadèmica dedicada al desenvolupament d’estudis preclínics per contracte. Està vinculat al grup de recerca Metabolisme Lipídic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia.

Des del 2010 treballa sota la certificació ISO 9001 i des de finals del 2020 disposa de la certificació GLP (Good Laboratory Practices) per l’administració in vivo de productes d’assaig i l’obtenció de mostres. També analitza paràmetres en mostres d’assajos clínics en compliment de les GCLP (Good Clinical Laboratory  Practices).

CEREMET ofereix un ampli ventall d’estudis, ja siguin assajos in vitro (models tumorals, assajos MTT, activitat antioxidant, etc.), estudis in vivo amb diferents models animals (proves de concepte, farmacocinètica-ADME, tolerància local, procediments quirúrgics, etc.), anàlisi de paràmetres bioquímics i anàlisi de la microbiota en diferents tipus de mostres biològiques.

 

PERSONAL I EXPERTESA

CEREMET està dirigit per la Dra. Mª Dolores López Tejero i compta amb un equip altament qualificat de doctors i llicenciats en bioquímica i biologia (Dr. David Ricart i Jané, Dra. Eva Pardina Arrese, Anna Viñas Calaf i Júlia Carmona Maurici) que porten la gestió dels projectes adaptant-se a les necessitats dels clients.

A més, també ofereix expertesa i assessorament específic en l’àrea de lípids, obesitat i comorbilitats associades (diabetis, inflamació, aterosclerosi), teixit adipós (en el context d’obesitat i Crohn) i mucosa intestinal (en el context de malaltia inflamatòria i oncologia).

 

QUÈ FEM?

Serveis

In vivo:

 • Estudis GLP
 • Models animals: rata i ratolí. També és possible treballar amb conill, hàmster i cobai.
 • Desenvolupament de models experimentals
 • Prova de concepte
 • Farmacocinètica-ADME
 • Tolerància Local
 • Regulació del metabolisme
 • Estudis de microbiota
 • Procediments quirúrgics
 • Perfusió de teixits
 • Expressió gènica
 • Estudis nutricionals

Anàlisi:

 • Perfil lipídic: fosfolípids, àcid grassos, triacilglicèrids, àcids grassos de cadena curta.
 • Paràmetres metabòlics
 • Hormones
 • Arrays de proteïna
 • Activitats enzimàtiques
 • Àcids nucleics
 • Paràmetres d’inflamació
 • Paràmetres d’estrès oxidatiu agut i crònic
 • Lipoproteïnes
 • Microbiota

In vitro:

 • Viabilitat cel·lular
 • Activitat antioxidant
 • Proliferació
 • Combinació de fàrmacs
 • Migració i invasió
 • Formació de colònies
 • Mort cel·lular
 • Sobre-expressió gènica
 • Classificació cel·lular mitjançant citometria de flux

PER A QUI TREBALLEM?

Clients

 • Laboratoris Esteve
 • ASCIL
 • Advancell
 • Thrombotargets
 • Leukos Biotech
 • Medibiofarma
 • Palobiofarma
 • Grifols
 • Kern Pharma
 • IDIBAPS
 • Hospital de la Santa Creu i CIM-Sant Pau
 • Biosystems
 • Panreac
 • Danone
 • Lipofoods
 • Companyia cervesera del  Montseny
 • Europastry

 

RECERCA

L’estudi del metabolisme lipídic ha estat l’eix fonamental en les línies de recerca del grup:

– Activitat i regulació de la lipoproteïna lipasa (LPL) en models animals y clínics.

– Patologies i desordres metabòlics: hiperlipèmia, síndrome metabòlic, obesitat i arteriosclerosi.

– Influència de la cirurgia bariàtrica en l’evolució de l’obesitat i en les lesions de l’ateromatosi.

– Teixit adipós i inflamació.

A més, el grup també té una línia de recerca basada en l’estudi d’una apolipoproteïna com a potencial marcador plasmàtic de l’estat de la mucosa intestinal.

Projectes de recerca

 • (2020-2023) Pathological involvement of ileal mesenteric fat in Crohn’s disease: study of mechanism of  transformation to creeping-fat and its potential as therapeutic target. FIS. I.P. Josep Manyé. (Institut Germans Trias i Pujol)
 • (2016-2018) Influencia de la cirugía bariátrica sobre las lesiones iniciales de la ateromatosis: proliferación de la vasa vasorum y disfunción endotelial. Mecanismos moleculares implicados. I.P. Mª Julia Peinado. MINECO.
 • (2014-2016)  Investigación  y  desarrollo  de  nuevos  hemostáticos  y  selladores  de  fibrina basados en TT-173. I.P. Mª Dolores López-Tejero. MINECO.
 • (2012-2014) Implicación de los macrófagos, los ácidos grasos libres y las citoquinas en la aparición de comorbilidades en la obesidad mórbida. I.P. Mª Julia Peinado. MICIN.

Publicacions més recents

 • Suau R, Pardina E, Domènech E, Lorén V, Manyé J. 2021. The complex relationship between microbiota, immune response and creeping fat in Crohn’s disease. J Crohns Colitis.2021 Sep 16:jjab159.
 • Pujol-Rafols J, Al Abbas AI, Devriendt S, Guerra A, Herrera MF, Himpens J, Pardina E, Pouwels S, Ramos A, Ribeiro RJ, Safadi B, Sanchez-Aguilar H, de Vries C, Van Wagensveld B.2020. Conversion of Adjustable Gastric Banding to Roux-en-Y Gastric Bypass in One or Two Steps: What Is the Best Approach? Analysis of a Multicenter Database Concerning 832 Patients. Obes Surg. 30(12):5026-5032.
 • Carmona-Maurici J, Cuello E, Sánchez E, Miñarro A, Rius F, Bueno M, de la Fuente MC, Olsina Kissler JJ, Vidal T, Maria V, Betriu À, Lecube A, Baena-Fustegueras JA, Peinado-Onsurbe J, Pardina E. 2020. Impact of bariatric surgery on subclinical atherosclerosis in patients with morbid obesity. Surg Obes Relat Dis. 16(10):1419-1428.
 • Carmona-Maurici J, Amigó N, Cuello E, Bermúdez M, Baena-Fustegueras JA, Peinado-Onsurbe J, Pardina E. 2020. Bariatric surgery decreases oxidative stress and protein glycosylation in patients with morbid obesity. Eur J Clin Invest. 50(11):e13320.
 • Carmona-Maurici J, Cuello E, Ricart-Jané D, Miñarro A, Baena-Fustegueras JA, Peinado-Onsurbe J, Pardina E. 2020. Effect of bariatric surgery on inflammation and endothelial dysfunction as processes underlying subclinical atherosclerosis in morbid obesity. Surg Obes Relat Dis. 16(12):1961-1970.
 • Carmona-Maurici J, Cuello E, Ricart-Jané D, Miñarro A, Olsina Kissler JJ, Baena-Fustegueras JA, Peinado-Onsurbe J, Pardina E. 2020. Effect of bariatric surgery in the evolution of oxidative stress depending on the presence of atheroma in patients with morbid obesity. Surg Obes Relat Dis. 16(9):1258-1265.
 • Viñas A, Pardina E, Targarona J, Ruiz J, Pita AM, Virgili N, López-Tejero MD. 2020. Apolipoprotein A-IV measurements in paired venous and fingerprick blood samples: Agreement analysis. Clin Chim Acta. 502:261-262.
 • Cambras T, Pardina E, Carmona J, Ricart-Jane D, Minarro A, Ferrer R, Lecube A, Balibrea JM, Caubet E, González O, Vilallonga R, Cuello E, Fort JM, Baena-Fustegueras JA, Díez-Noguera A, Peinado-Onsurbe J. 2019. Seasonal variation of body weight loss after bariatric surgery. Chronobiol Int. 36(5):672-680.
 • Pujol Rafols J, Al Abbas AI, Devriendt S, Guerra A, Herrera MF, Himpens J, Pardina E, Peinado-Onsurbe J, Ramos A, Ribeiro RJDS, Safadi B, Sanchez-Aguilar H, de Vries C, Van Wagensveld B. 2018. Roux-en-Y gastric bypass, sleeve gastrectomy, or one anastomosis gastric bypass as rescue therapy after failed adjustable gastric banding: a multicenter comparative study. Surg Obes Relat Dis. 14(11):1659-1666.

RESULTATS

Activitats de transferència 

Relacionades amb el sector Farma:

 • Estudis d’alliberament en fàrmacs i farmacocinètica.
 • Estudi preclínic de farmacocinètica d’un fàrmac en el pas de la barrera hematoencefàlica.
 • Estudi bioquímic de l’efecte del tractament agut amb l’antagonista del receptor sigma-1.
 • Estudis de farmacocinètica i tolerància local de formulacions d’apomorfina per via subcutània en rata.
 • Efectes metabòlics d’un antagonista de receptor cannabinoide en un model de rata  amb obesitat induïda per dieta.
 • Fenotipatge de paràmetres bioquímics en ratolins knock out pel receptor sigma-1.
 • Posada al punt de l’assaig de l’esteroil CoA desaturasa per cribratge massiu de compostos.
 • Investigació i desenvolupament de nous hemostàtics i segelladors de fibrina.

Relacionades amb el sector Alimentari:

 • Potencials beneficis sobre el metabolisme i la microbiota de l’organisme derivats de substituir part del sucre d’un producte de brioxeria per fructooligosacàrids (FOS).
 • Estudi de l’absorció de calci en la dieta.
 • Estudi de glucèmia i tolerància a la glucosa en rates.
 • Assessorament tècnic sobre aspectes relacionats amb la producció de cervesa.

Altres:

 • Determinació de leptina, adiponectina i grelina en mostres d’assaigs clínics.
 • Obtenció de teixits en rata i ratolí per al diagnòstic i classificació de malalties autoimmunes.
 • Avaluació de l’eficàcia de diferents solucions com a possibles substituts del formol en solucions de fixació de teixits.
Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera disposem de grups de recerca en diferents àmbits

Si vols més informació sobre un grup de recerca, posa’t en contacte amb nosaltres a través de promocio@fbg.ub.edu i t’informem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies