Grups de recerca de la UB

Conservació – Restauració del patrimoni

QUI SOM

Equip

Dra. Gema Campo Francés(IP), Catedràtica d’Universitat, UB
Dra. Iris Bautista Morenilla, Professora Lectora, UB
Dr. Lluís Casas Duocastella, Catedràtic d’Universitat, UAB
Dra. Núria Guasch Ferré, Professora Lectora, UB
Dr. Manel Iglesias Campos, Professor Agregat, UB
Dr. Manuel Laguillo Menéndez, Catedràtic d’Universitat, UB
Dra. Mònica López Prat, Investigadora Postdoctoral JdC, UB
Dra. Mercè Marquès Balagué, Professora Associada, UB
Dra. Anna Nualart Torroja, Professora Agregada, UB.
Dra. Marta Oriola Folch, Professora Agregada, UB
Dra. Àfrica Pitarch Martí, Professora Lectora Serra Hunter, UB
Dra. Cristina Ruiz Recasens, Professora Agregada, UB
Raquel Freixas Jambert, Investigadora predoctoral, UB

Instal·lacions i equipaments

Les activitats del grup CRP es desenvolupen als laboratoris de la Secció de Conservació-Restauració que depèn del Departament d’Arts i Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. A més, el grup manté relació permanent amb els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiT-UB) i utilitza regularment les seves instal·lacions i equipaments per a l’estudi i caracterització dels materials en el camp del Patrimoni.

CONTACTE

Facultat de Belles Arts

Departament d’Arts i Conservació-Restauració

Pau Gargallo, 4. 08028 Barcelona

Telèfon: 93 403 40 76

Correu: gcampo@ub.edu

Pàgina web

IG: conservaciorestauracio_ub

Presentació

El grup de recerca Conservació-Restauració del Patrimoni, reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR: 2021), és un equip multidisciplinari format majoritàriament per conservadors i restauradors de la Universitat de Barcelona que combinen docència i investigació. L’objectiu principal del grup és l’estudi, la documentació, la caracterització i la identificació de materials, tècniques, patologies i tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.

QUÈ FEM

Serveis

El Grup articula la seva activitat en dos eixos fonamentals:

RECERCA I INNOVACIÓ

El grup CRP desenvolupa projectes de recerca en l’àmbit de la conservació-restauració. L’objectiu d’aquestes investigacions és el de contribuir en el coneixement dels materials constitutius dels Béns Culturals de diversa naturalesa així com en l’estudi de nous materials i noves tècniques aplicades als tractaments de conservació-restauració.

CONSULTORIA

El grup CRP també ofereix un servei de suport a la recerca i consultoria. Aquest servei es dirigeix tant a institucions públiques com a empreses privades de l’àmbit del Patrimoni Cultural.

– Tècniques d’anàlisi per a la identificació de tècniques de fabricació, procediments d’elaboració i estudis de caracterització i identificació dels materials constitutius del Béns Culturals així com dels mecanismes d’alteració i les seves degradacions.

– Observació macroscòpica (lupa binocular)

– Microscòpia Òptica i MO de polarització

– Tècniques d’imatge (UV, Vis, IR)

– Radiografia

– Colorimetria

– Espectroscòpia vibracional (FTIR i Raman)

– Difracció de raigs X

– Microscòpia electrònica de rastreig (SEM-EDS)

– Cromatografia HPLC/MS, GC/MS, HS-SPME/MS

– MALDI-TOF

– Catodoluminescència

– Arqueomagnetisme

– Elaboració del planejament estratègic; la realització de l’examen i diagnòstic; la preparació dels plans de conservació i de les propostes de tractament; la confecció de programes de conservació preventiva; l’aplicació dels tractaments de conservació-restauració i la documentació de qualsevol intervenció en els béns culturals.

– Elaboració i seguiment de Condition repports per a préstecs d’obra entre institucions.

PER A QUI TREBALLEM

Clients

El servei de consultoria es dirigeix tant a institucions públiques com a empreses privades de l’àmbit del Patrimoni Cultural.

RESULTATS

Activitat de recerca

PROJECTES EUROPEUS (ÚLTIMS 5 ANYS)

  • Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles [CHARTER] Erasmus+ Project, EU 2021-2024 GA No. 621572-EPP- 1-2020-1-ES-EPPKA2-SSA-B.
  • Non-destructive Identification of Bromoil, Oil and Transfer Photographs (NIBOTRAP). Ajut en el marc del European Project Iperion HS (Molab). H2020-INFRAIA-2019-1, under GA No. 871034. 2022.
  • NANOmaterials for the REStoration of works of ART [NANORESTART]. 2015 – 2018. Ref.646063, European Union.

PROJECTES ESTATALS I COL·LABORACIONS (ACTUALMENT)

  • ENCLOSURE: Eco-design of NanoCeLlulOse-based Solutions for cUltuRal hEritage conservation: materials development, validation, and life cycle assessment. Ministerio de Ciencia e Innovación TED2021-129299A-I00. 2022 – 2024.
  • ViTRA: Culturas visuales en transformación. El arte levantino de Castilla – La Mancha y su papel en los cambios socioculturales postglaciares, (UCLM). Junta de Castilla-La Mancha, Consejería de Educación, Cultura y Deportes. SBPLY/21/180501/000073. 2022-2024.
  • Control, gestión y explotación del territorio en la Hispania romana: del modelo agrimensor al Paisaje Histórico. Gobierno de España (Ministerio de Ciencia e Innovación). PID2021-122879OB-I00. 2022-2025.
  • CoRCLOSCA. Conservació-Restauració de béns culturals de fusta amb materials lignocel·lulòsics procedents de residus forestals i agroalimentaris, (UB). Vicerectorat de recerca de la Universitat de Barcelona. AS017637. 2022-2023.
  • PAST-AGROPIR: Las primeras comunidades agropastorales de la vertiente sur del Pirineo Central: economía y paisaje (5600-4500 cal ANE), (UAB). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PID2020-115205GB-I00. 2021 – 2024.
  • El poblamiento humano en el NE peninsular y contexto paleoambiental durante el Pleistoceno superior y el Holoceno inicial. (UB). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PID2020- 113960GB-I00. 2021 – 2024.

Publicacions més rellevants

Pocostales L., Pitarch Martí A.,Guasch-Ferré N., Doménech-Carbó M.T., Prada Pérez JL. (2023) New Insights into the Geochemical Processes Occurring on the Surface of Stuccoes Made of Slaked Lime Putty. Crystals, 13(2), 219-241. https://doi.org/10.3390/cryst13020219

Casas, L., Di Febo, R., Ruiz, J., Brilli, M., Antonelli, F., Martín-Martín, J.D. (2022). Archaeometric Classification of Scattered Marble Fragments to Help the Reconstruction of Statues. Minerals, 12, 1614. https://doi.org/10.3390/min12121614

Marín-Ortega, S.; Calvo i Torras, M.A.; Iglesias-Campos, M.A. (2022). Correlation tests between relative light unit and colony forming unit for improving adenosine triphosphate bioluminescence analysis in bacterial consolidation treatments on palaeontological heritage. Luminescence, 37(12), 2129–2138. https://doi.org/10.1002/bio.4403

Bautista-Morenilla, I., Ruiz-Recasens, C., Iglesias-Campos, M., Oriola-Folch, M. (2022). Powdered cellulose microblasting: a useful technique for dry-cleaning the reverse side of canvas paintings. Heritage Science 10:170. https://doi.org/10.1186/s40494-022-00796-1

Anglisano, A., Casas, L., Queralt, I., Di Febo, R. (2022). Supervised Machine Learning Algorithms to Predict Provenance of Archaeological Pottery Fragments. Sustainability, 14(18), 11214. https://doi.org/10.3390/su141811214

Ferrer, S.; Campo‑Francés, G.; Grau‑Bové, J.; Bautista‑Morenilla, I.; Nualart‑Torroja, A. (2022). RH simulation model for canvas paintings protected by an aluminium backplate and an additional hygroscopic layer, Heritage Science, 10:115. https://doi.org/10.1186/s40494-022-00741-2

Ramos-Muñoz J, Cantalejo P, Blumenröther J, Bolin V, Otto T, Rotgänger M, Kehl M, Kellberg Nielsen T, Espejo M, Fernández-Sánchez D, Moreno-Márquez A, Vijande-Vila E, Cabello L, Becerra S, Pitarch Martí A, Riquelme JA, Cantillo-Duarte JJ, Domínguez-Bella S, Ramos-García P, Tafelmaier Y, Weniger G-C (2022) The nature and chronology of human occupation at the Galerías Bajas, from Cueva de Ardales, Malaga, Spain. PLoS One, 17(6) e0266788. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266788

Bautista-Morenilla, I.; Nualart-Torroja, A.; Oriola-Folch, M. (2022). El reverso que no vemos. Hallazgo de un conjunto gótico actualmente disperso a partir del estudio del soporte, Ge-Conservacion, 21(1), 165-179. https://doi.org/10.37558/gec.v21i1.994

Parés, F., Arias-Duart, A., Garcia-Gasulla, D., Campo-Francés, G., Viladrich, N., Ayguadé, E., & Labarta, J. (2022). The MAMe dataset: on the relevance of high resolution and variable shape image properties. Applied Intelligence, 1-22. https://doi.org/10.1007/s10489-021-02951-w

López-Prat, M., Lancelotti, C., Campo-Francés, G., Miriello, D. (2022). The role of plants and fibres in modelling monumental terracruda sculptures of the Silk Roads: archaeobotanical analyses from the Buddhists sites of Tepe-Narenj and Qol-e-tut (Kabul, Afghanistan). Heritage Science, 10 (1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s40494-022-00709-2

Díaz-Acha, Y., Campeny, M., Casas, L., Di Febo, R., Ibañez-Insa, J., Jawhari, T., … & Melgarejo, J. C. (2022). Colours of Gemmy Phosphates from the Gavà Neolithic Mines (Catalonia, Spain): Origin and Archaeological Significance. Minerals, 12(3), 368. https://doi.org/10.3390/min12030368

Tema, E., Ferrara, E., Zamboni, L., Venturino, M., Reboldi, M., Egea Guevara, A., & Casas, L. (2022). Determining the use of ancient ceramic artefacts through combined morphological and magnetic analyses: the case of Villa del Foro, Northern Italy. Archaeological and Anthropological Sciences, 14(1), 1-12. http://dx.doi.org/10.1007/s12520-021-01472-4

d’Errico, F.; Pitarch Martí, A.; Wei, Y.; Gao, X.; Vanhaeren, M.; Doyon, L. Zhoukoudian. (2021). Upper cave personal ornaments and ochre: rediscovery and reevaluation. Journal of Human Evolution, 161, https://doi.org/10.1016/j.jhevol 2021.103088 ISSN 0047-2484.

López-Prat, M., Agostino, R.G., Ray Bandyopadhyay, S., Carrascosa, B., Crocco, M.C., De Luca, R., Filosa, R., Formoso, V., Lancelotti, C., Noori, N.A., Pecci, A., Simón-Cortés, J. & Miriello, D. (2021). Architectural Terracruda Sculptures of the Silk Roads: New Conservation Insights Through a Diagnostic Approach Based on Non- Destructive X-ray Micro- Computed Tomography. Studies in Conservation, 1-13. https://doi.org/10.1080/00393630 2020.1862605.

Pérez-Diez, S.; Pitarch Martí, A.; Giakoumaki, A.; Prieto-Taboada, N.; Fernandez- Ortiz de Vallejuelo, S.; Martellone, A.; De Nigris, B.; Osanna, M.; Madariaga, J.M.; Maguregui, M. (2021). When Red Turns Black: Influence of the 79 AD Volcanic Eruption and Burial Environment on the Blackening/Darkening of Pompeian Cinnabar. Analytical Chemistry, 93 – 48, 15870 – 15877. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c02420

Casas, L., Auguet, C., Guasch-Ferré, N., Gómez-Paccard, M., Prada, J. L., Pitarch Martí, À., & Menchon, J. (2020). Archaeomagnetic study of a limekiln in the Les Ferreres Roman aqueduct, World Heritage Site of Tarraco. Archaeological and Anthropological Sciences, 12(9), 1-10. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01175-2

Doménech-Carbó, A., Doménech-Carbó, M. T., Osete-Cortina, L., Donnici, M., Guasch-Ferré, N., Gasol-Fargas, R. M., & Iglesias-Campos, M. Á. (2020). Electrochemical assessment of pigments-binding medium interactions in oil paint deterioration: a case study on indigo and Prussian blue. Heritage Science, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40494-020-00415-x

Bridarolli, A.; Nualart-Torroja, A.; Chevalier, A.; Odlyha, M.; Bozec, L. (2020). Systematic mechanical assessment of consolidants for canvas reinforcement under controlled environment. Heritage Science, 8(52), 1-12. https://doi.org/10.1186/s40494-02000396-x

Ferrer, S.; Campo-Francés, G.; Ruiz-Recasens, C.; Oriola-Folch, M. (2020). Microclimate numerical simulation to obtain the minimum safe distances between a painted wood panel and the inner face of an exterior wall. Heritage Science, 8(1), 1- 16. https://doi.org/10.1186/s40494-020-00376-1

Oriola-Folch, M.; Campo-Francés, G.; Nualart-Torroja, A.; Ruiz-Recasens, C.; Bautista, I. (2020). Novel nanomaterials to stabilise the canvas support of paintings assessed from a conservator’s point of view. Heritage Science, 8(23), 1 – 12. https://doi.org/10.1186/s40494-020-00367-2

 

Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera disposem de grups de recerca en diferents àmbits

Si vols més informació sobre un grup de recerca, posa’t en contacte amb nosaltres a través de promocio@fbg.ub.edu i t’informem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies