Expertesa de la UB

Automoció

MECÀNICA

 • Nous aliatges amb memòria.
 • Desenvolupament de nous aliatges metàl·lics.
 • Nous processos de soldadura.
 • Caracterització estructural i microestructura.
 • Microfabricació amb làser.
 • Augment de prestacions de motors i turbocompressors.
 • Nous materials per a la pila de combustible.
 • Nanomaterials.
 • Estudis de resistència mecànica.

ELECTRÒNICA

 • Desenvolupament de nous sensors i actuadors.
 • Disseny de circuits integrats.
 • Microsistemes en instrumentació i control.
 • Mesurament i control intel·ligent per mitjà del processament de senyal.
 • Sistemes intel·ligents d’imatge industrial.
 • Tecnologies de capa fina i gruixuda.
 • Ceràmiques electròniques.
 • Nous sistemes digitals.
 • Modelització i simulació de sistemes.

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

 • Recobriments de materials superconductors per projecció tèrmica.
 • Recobriments dielèctrics.
 • Recobriments antidesgast ultradurs.
 • Recobriments aïllants o conductors elèctrics
 • Recobriments transparents.
 • Noves pintures i tecnologies fotòniques.
 • Noves estructures electrocròmiques i fotocròmiques.
 • Superfícies reflectores i òptica freda.
 • Avenços en tractaments anticorrosius.

EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA

 • Piles de combustible.
 • Superconductors.
 • Piles de gas.
 • Bateries de liti i efecte magnetocalòric.
 • Tècniques de confinament òptic per a dispositius fotovoltaics.

MATERIALS (APLICACIONS A MICRO I NANOESCALA)

 • Materials nanoestructurats durs, òptics i dielèctrics.
 • Nanoestructures de silici i els seus aliatges.
 • Membranes ceràmiques d’ultrafiltració i separació.
 • Capes primes nanoestructurades de nitrur de bor amorf i microcristal·lí.
 • Capes primes nanoestructurades d’òxids transparents dielèctrics i conductors.
 • Materials electrocròmics i conductors iònics nanoestructurats.

MEDI AMBIENT – ENERGIA

 • Reducció de l’impacte ambiental de residus.
 • Valorització i inertització de residus i subproductes.
 • Nous processos de reciclatge de materials.
 • Estabilització de metalls pesants en sòl industrial.
 • Recerca en nous materials.
 • Processos en piles de combustible.
 • Geoquímica del petroli i petrologia orgànica.
 • Modelització de reserves geològiques.

EQUIPS I TECNOLOGIES

 • Equipament electroquímic per a l’obtenció i caracterització de recobriments des de laboratori a escala pilot.
 • Equipament de mesura d’alta freqüència.
 • Estació de test de sensors de gasos de baixes i altes temperatures.
 • Processament de materials amb làser.
 • Equips d’obtenció de recobriments per projecció tèrmica.
 • Sistema de nanolitografia per feixos d’electrons (EBL).
 • Difractòmetre monocristall i de pols.
 • Anàlisi de superfícies (ESCA / Auger).
 • Difracció de raigs X.
 • Tècniques Nano SPM (AFM, STM, Interferometria-Confocal).
 • MET aplicada a materials.
 • Microscòpia electrònica de rastreig.
 • Microsonda electrònica.
 • Tecnologies electrònica, mecànica i de buit. Tecnologia informàtica i d’imatge.
Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera oferim serveis experts a empreses i institucions.

Si tens interès en un servei relacionat amb aquesta àrea, posa’t en contacte amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i t’assessorem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies