Expertesa de la UB

Aliments funcionals: nutraceuticals

ACTIVITAT PUNTERA DE RECERCA

TERPMED, projecte dins del 7FP-UE, va ser liderat pel grup de “Biosíntesi de terpenoides en plantes” de la Universitat de Barcelona. Es disposa d’un gran coneixement del metabolisme secundari de terpenoides, tècniques metabolòmiques i plataformes innovadores de producció de metabòlits en plantes: Biofactories vegetals.

L’assaig PREDIMED (2003-2012) és l’estudi nutricional de més abast mai fet a Espanya, per valorar els efectes de la Dieta Mediterrània en la prevenció de malalties cròniques. Més de 30 investigadors de la Universitat de Barcelona hi van formar part, acumulant gran expertesa disponible per a dur a terme nous projectes tan o més ambiciosos.

Crononutrició – Estudis recents han mostrat relació entre la obesitat i la regulació dels ritmes circadians. A la facultat de Farmàcia s’estudia com la modulació del sistema circadià pot causar o ajudar a prevenir la obesitat.

L’anàlisi de dades per comparacions múltiples és una eina molt potent en el descobriment i la predicció de molècules funcionals. El Departament d’Estadística té experiència en l’anàlisi dels efectes nutricionals de diferents dietes, llet materna, drug discovery en mostres ambientals i qualitat dels aliments.

El grup de Biologia de Sistemes integrativa ha descobert i patentat diversos extractes vegetals amb potencials efectes terapèutics, potenciant així la valorització dels residus alimentaris.

L’obtenció de carn més saludable és possible elaborant pinsos animals amb suplements nutricionals. Diversos investigadors treballen amb peixos i aus de corral amb aquest objectiu.

OBTENCIÓ DE NOUS ALIMENTS FUNCIONALS

 • Variació del perfil i la quantitat de vitamines, i antioxidants en vegetals.
 • Augment de la resistència vegetal a estrès i control del cultiu mitjançant hormones.
 • Determinació i optimització de vies de producció de metabòlits d’interès.
 • Obtenció de noves varietats vegetals amb fenotips d’interès amb selecció per TILLING.
 • Suplementació de pinsos amb greixos i altres components per millorar la qualitat de la carn.
 • Caracterització, aïllament i cultiu de soques probiòtiques de microorganismes.
 • Identificació, aïllament i cultiu de fongs comestibles.
 • Suplementació de pinsos d’aqüicultura per a una millor qualitat nutricional.
 • Models cel·lulars com a eines d’screening de nous principis actius.
 • Components bioactius de la llet materna aptes per a suplementació dietètica.

ESTUDIS DE FUNCIONALITAT DELS ALIMENTS

 • Composició química i valor nutricional de tot tipus d’aliments i mostres.
 • Avaluació del potencial antioxidant, antitumoral i/o antiobesitat de metabòlits i d’aliments.
 • Anàlisi metabòlic d’alta sensibilitat i precisió.
 • Models in vitro per a l’estudi de la funció intestinal: absorció, resposta immunitària i toxicitat.
 • Models animals per a l’estudi de la funció intestinal: inflamació, al·lèrgia i infecció gastrointestinal.
 • Models de ratolí amb síndrome metabòlica.
 • Estudi de la permeabilitat intestinal i la incorporació sanguínia de components dels aliments.
 • Nutrigenòmica: estudi de la interacció dels aliments i els gens per a la prevenció de malalties.
 • Anàlisi de l’efectivitat i la resposta intestinal a noves soques probiòtiques, i disseny d’estratègies de millora.
 • Determinació de la composició de la microbiota per FISH-FC.
 • Comparació bioinformàtica de la microbiota d’individus sans o malalts.
 • Estudi de l’activitat d’ingredients funcionals en la maduració immunitària de l’intestí.
 • Disseny i execució d’assajos clínics ad hoc per a l’avaluació del potencial anti-obesitat de nous aliments.
 • Desenvolupament de software per a l’anàlisi de dades biomèdiques i clíniques.

PRODUCCIÓ DE NUTRACÈUTICS

 • Biofactories vegetals: producció de metabòlits d’interès en plantes.
 • Augment de la fertilitat del sòl i gestió integral de l’agricultura ecològica.
 • Monitorització de cultius mitjançant sensors.
 • Optimització del substrat i tècniques avançades per al cultiu de fongs.
 • Emulsionants i tensioactius d’origen biològic amb degradació accelerada.
 • Producció i aïllament d’additius enzimàtics no recombinants.
 • Tècniques d’extracció i aïllament de productes naturals provinents d’extractes o fermentats.
 • Síntesi química de compostos bioactius.
 • Encapsulació i sistemes d’alliberament controlats de principis actius.
 • Desenvolupament i millora de formulacions.
 • Tecnologia avançada d’elaboració i escalat industrial de medicaments.

SEGURETAT I REGULACIÓ

 • Anàlisi i traçabilitat de microorganismes patògens.
 • Microxips i sistemes electrònics per a la detecció de microorganismes patògens o indicadors.
 • Desenvolupament de nous sistemes antimicrobians.
 • Estudis de seguretat, eficàcia i risc toxicològic per a dossiers regulatoris.
 • Dipòsit de línies cel·lulars sota confidencialitat.
Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera oferim serveis experts a empreses i institucions.

Si tens interès en un servei relacionat amb aquesta àrea, posa’t en contacte amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i t’assessorem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies