Agenda

12

Deadline – Convocatòria Programa Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs

12/07/2022

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CTDI) ha aprovat la convocatòria per l’any 2022 d’ajuts del Programa Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs en el marc del Pla d’Impuls al Sector Audiovisual Espanya Hub Audiovisual d’Europa, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Pla Estatal d’Investigació Científica 2021-2023. Aquesta convocatòria troba les seves bases reguladores a l’Ordre CIN/373/2022, de 26 d’abril. 

Els ajuts finançaran projectes d’R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació als àmbits de la producció audiovisual i el sector dels videojocs i la transferència i adaptació d’aquests desenvolupaments a altres sectors d’aplicació. 

Els projectes hauran d’enquadrar-se en una de les següents categories: 

  • Projectes de desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació en l’àmbit audiovisual i dels videojocs, incloses aquelles necessàries per a la consecució de prototips d’efectes especials i d’animació, nous equips, automatització de processos de producció o desenvolupament de tecnologies d’intel·ligència artificial per als processos de producció audiovisual i la creació de videojocs.  
  • Projectes de desenvolupament de tecnologies innovadores pròpies de l’àmbit dels videojocs o audiovisual per a l’aplicació en altres entorns com el cultural, el sanitari o l’educatiu, entre d’altres. 

No seran susceptibles de finançament els projectes de generació de continguts audiovisuals i aquells que siguin merament integradors de tecnologies de tercers.  

Beneficiaris: 

Podran ser beneficiaris de l’ajut les PIMES, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya. 

Finançament: 

El pressupost màxim de la convocatòria és de 30.000.000 euros 

Característiques de l’ajut: 

  • Els ajuts d’aquesta convocatòria consisteixen en subvencions. Els projectes que es financin a través d’aquesta convocatòria hauran d’executar-se de forma individual, per un beneficiari únic. 
  • Els projectes presentats hauran de tenir un pressupost mínim de 175.000 euros i màxim de 2.000.000 euros. El desenvolupament experimental haurà de tenir un pes superior al 60%.  
  • Els projectes tindran una durada de dos o tres anys, de tal manera que hauran de finalitzar el 31 de desembre de 2023 o el 31 de desembre de 2024.  
  • La quantia individualització dels ajuts es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, el tipus de beneficiari i la disponibilitat pressupostària. 

Pressupost: 30.000.000 € | Termini: 12 de juliol de 2022 

Més informació.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies