Actualitat

Saps què és l’article 60?

L’article 60 de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) regula la col·laboració entre la Universitat i el sector empresarial.

Amb la nova Llei, queda modificat l’antic article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU).

A continuació, trobareu informació en referència a l’article 60:

Article 60. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques.

1. Els grups de recerca reconeguts per la universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, així com el seu professorat tant a través dels anteriors com a través dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació, podran subscriure contractes amb persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

2. Els òrgans de govern de les universitats, en el marc de les normes bàsiques que dicti el Govern, han de regular els procediments d’autorització dels treballs i de subscripció dels contractes previstos a l’apartat anterior, així com els criteris per fixar la destinació dels béns i recursos que s’obtinguin amb ells.

– Se’n fa referència a l’Estatut de la Universitat de Barcelona, art 112 i 113:

Capítol III
Contractes i convenis de recerca i transferència de coneixement

Article 112
112.1 Els grups de recerca, els departaments, els instituts universitaris de recerca, els centres de recerca i altres entitats de recerca, i el seu professorat, a través d’ells mateixos o d’entitats del Grup Universitat de Barcelona, poden establir contractes i convenis amb persones, universitats i altres institucions públiques i privades per a la realització de projectes de caràcter científic, tècnic o artístic, d’acord amb la legislació vigent.

112.2 El Consell de Govern estableix la normativa de realització d’aquests contractes i convenis, ja sigui per part de la mateixa Universitat de Barcelona, ja sigui a través de fundacions i altres entitats del Grup Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona és compensada per tots els costos, directes i indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte o conveni, i participa dels eventuals beneficis obtinguts en la realització dels contractes.

Article 113
113.1 La Universitat de Barcelona afavoreix que el personal investigador, els equips i els centres de recerca obtinguin un finançament extern a través de projectes, contractes i convenis de recerca amb organismes públics o privats, i per mitjà de la transferència de coneixement o tecnologia, i en proporciona el suport i l’assessorament.

 

(Si necessites suport en la confecció d’un projecte col·laboratiu amb una empresa o organització o estàs interessat en promocionar la teva expertesa en projectes col·laboratius, contacta amb nosaltres).

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies