Actualitat

Projecció de la sostenibilitat i de l’adequació de les pensions: el model de microsimulació DyPes

L’FBG ha obtingut un ajut per valor de 20.000 euros per al projecte “Projecció de la sostenibilitat i l’adequació de les pensions: el model de microsimulació DyPes”, de la Dra. Concepció Patxot, del Departament de Teoria Econòmica de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB).

La preocupació per la futura sostenibilitat del sistema de pensions, motivada per l’envelliment de la població, ha fet créixer l’interès per tècniques i models que permetin projectar de manera acurada la despesa pública en pensions. Les projeccions d’Eurostat indiquen que la taxa de dependència econòmica de la gent gran a Espanya creixerà del 47,4% el 2016 al 60,9% el 2070. Davant aquest fet, no només preocupa poder tenir una mesura acurada de l’increment previst de la despesa, sinó també poder fer una anàlisi de les conseqüències i de les necessàries mesures de contenció a través d’instruments de simulació no disponibles actualment a Espanya.

Per aquesta raó, el grup de recerca de la Dra. Patxot ha desenvolupat el model de microsimulació dinàmica DyPes, que permet projectar tant mesures de sostenibilitat com indicadors d’adequació de les pensions a un nivell de vida suficient i digne. El model parteix d’una mostra representativa i molt àmplia de vides laborals reals –la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de la Seguretat Social espanyola– i utilitza el llenguatge de simulació ModGen, desenvolupat per Statistics Canada, que permet treballar de manera molt eficient en temps discret i continu. D’altra banda, la participació de l’equip investigador en projectes europeus que incorporen models de microsimulació de tecnologia similar obre les portes a integrar el model de microsimulació DyPes en models més amplis de simulació de l’estat del benestar en el seu conjunt. El projecte WELTRANSIM (2016-2020) modelitza els diferents estats del benestar existents a partir de les seves característiques bàsiques, segons la tipologia clàssica d’Esping Andersen, i hi afegeix una anàlisi detallada del seu impacte al llarg del cicle vital. Una bona comprensió i modelització del conjunt de les prestacions de l’estat del benestar és fonamental per analitzar el seu impacte total en la redistribució de la renda, tant a nivell intrageneracional com a nivell intergeneracional.

El projecte, amb número d’expedient 2019-LLAV-00071, ha estat atorgat per l’AGAUR dins la modalitat “Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu”, i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

      

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies