Actualitat

Monitoratge autònom de la qualitat de l’aigua

L’FBG ha obtingut un ajut per valor de 100.000 euros per al projecte “MAQA: Monitorització́ Autònoma de la Qualitat de l’Aigua”, del Dr. Manel Puig, del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB).

L’aigua és un recurs natural vital per a la supervivència de l’ésser humà i de gran utilitat en diversos sectors industrials. Les societats modernes necessiten proveir-se de grans quantitats d’aigua i garantir-ne la qualitat al llarg de tots els canals de distribució́, evitant, alhora, de contaminar aquest recurs tan preuat. Actualment el control de la qualitat de l’aigua continua sent, en gran mesura, un procés molt manual, en el qual la recollida de mostres sobre el terreny per tècnics especialistes i la posterior anàlisi en laboratoris alenteixen molt els temps de resposta davant possibles situacions de risc. Sectors com l’agrícola o l’alimentari, així́ com la indústria química, paperera, tèxtil o, fins i tot, sectors més industrials com el del metall, necessiten grans quantitats d’aigua, que ha de ser controlada per evitar possibles contaminacions. Aquesta situació́, sumada a la profunda reformulació́ de la legislació́ i de les normatives de seguretat industrial, qualitat de l’aigua, etc., està creant la necessitat de generar sistemes de mesura segurs, automàtics i energèticament eficaços.

El projecte MAQA permetrà desenvolupar un sistema de mesura precís de la qualitat de l’aigua per treballar de manera automàtica, autònoma i energèticament sostenible. El dispositiu serà capaç̧ de mesurar de manera contínua diferents paràmetres relacionats amb l’estat de la qualitat de l’aigua i de controlar de manera contínua la quantitat de clor, el pH, així́ com el cabal i la pressió́ del flux analitzat. D’aquesta manera es podrà̀ conèixer i caracteritzar l’estat de l’aigua de manera distribuïda i automatitzada, i es podrà així donar una resposta ràpida en cas que s’hi detecti alguna anomalia o contaminació́. L’equip final que es desenvoluparà serà de dimensions reduïdes i compatible amb els estàndards de comunicació́ de l’Internet de les coses (IdC). A més, a partir d’una tecnologia electrònica patentada per la UB, el sistema serà̀ energèticament autònom, i tindrà una llarga vida operativa. El dispositiu es podrà instal·lar fàcilment dins les arquetes o instal·lacions de distribució́ d’aigua, i estarà preparat perquè es pugui utilitzar en diferents entorns industrials: potabilitzadores, xarxes de distribució́ d’aigües potables, indústria alimentària, indústria química, controls en dipòsits d’emmagatzematge d’aigua, etc.

El sistema proposat, que tindrà un gran impacte social i industrial, serà validat mitjançant un seguit de tests en entorns reals de diferents entorns industrials. Aquesta sinergia i col·laboració́ en el desenvolupament del sistema permetrà̀ anar més enllà̀ dels mètodes d’anàlisi actuals i desenvolupar eines de control més adequades als nous temps, a les noves eines de l’Internet de les coses i a la normativa del sector.

El projecte, amb número d’expedient 2019-PROD-00027, ha estat atorgat per l’AGAUR dins la modalitat “Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototips i a la valorització i transferència”, i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

      

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies