Actualitat

La UB desenvolupa una tecnologia pionera que permetrà lluitar contra la contaminació de les aigües subterrànies

La Universitat de Barcelona (UB) ha desenvolupat una tecnologia pionera que permetrà lluitar contra la contaminació de les aigües subterrànies. Aquest sistema de descontaminació, basat en una cel·la de recirculació per semicicles, ha demostrat ser altament efectiu en l’eliminació de contaminants en zones de transició aqüífer-aqüitard, fet que pot representar un avenç significatiu en la indústria. El projecte l’ha dut a terme el subgrup d’Hidrogeologia Ambiental i Canvi Global de la UB, integrat en el grup de recerca reconegut Biotecnologia Sostenible i Bioremediació.

En l’àmbit mundial, entre el 25% i el 40% del subministrament d’aigua potable prové de fonts subterrànies, mentre que a Europa aquest percentatge puja al 60%. La pèrdua de qualitat d’aquestes aigües representa, no només un risc per a la salut humana, sinó també un augment en els costos associats amb el tractament i la potabilització. Per tant, la descontaminació de les aigües subterrànies s’ha convertit en un dels desafiaments més grans per a la societat actual, ja que garanteix la preservació de la salut pública i els ecosistemes naturals.

El sistema desenvolupat per aquest subgrup de recerca, especialitzat en la remediació d’aigües subterrànies i que està liderat per la Dra. Diana Puigserver, del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, s’enfoca en la descontaminació de zones de transició aqüífer-aqüitard, on s’acumulen grans quantitats de contaminants en materials de baixa permeabilitat. Aquestes zones, que consisteixen en capes de baixa permeabilitat intercalades entre aqüífers i aqüitards subjacents, presenten una gran dificultat per descontaminar-les a causa de l’alternança de nivells permeables i impermeables.

La cel·la de recirculació per semicicles representa una solució efectiva per abordar aquesta problemàtica. El sistema permet injectar i extreure de manera controlada els contaminants presents a les zones de transició, facilitant-ne l’eliminació de forma eficient. La tecnologia ha estat rigorosament provada en emplaçaments contaminats, demostrant-ne la plena funcionalitat i eficàcia.

El grup de recerca està interessat a establir acords de llicència per utilitzar aquesta innovadora tecnologia, encara que també estan oberts a explorar altres formes de col·laboració. Amb la implementació d’aquest sistema de descontaminació, s’espera un avenç significatiu en la protecció de les aigües subterrànies i la preservació del medi ambient, així com una millora en la qualitat de vida de les comunitats que depenen d’aquest recurs vital.

Per a més informació, feu clic aquí.

Vista general de la tecnologia desenvolupada.

El panell de control i les bombes.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies