Actualitat

La recerca sobre espais d’aprenentatge i aules intel·ligents de la UOC i la UB es converteix en spin-off

Segons l’evidència científica, el paper de l’espai en l’aprenentatge i en el benestar físic i psicològic de l’alumnat i el professorat és clau, especialment amb l’arribada de l’era digital. Així ho demostra el grup de recerca Smart Classroom Project, creat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB) fa cinc anys a partir de la necessitat de repensar els espais d’aprenentatge per implantar metodologies actives d’aprenentatge i millorar les experiències de les persones usuàries.

Ara, la recerca de Smart Classroom Project s’ha convertit en spin-off, impulsada per l’àrea de Recerca i Innovació de la UOC a través de la seva plataforma d’emprenedoria Hubbik, i la Fundació Bosch i Gimpera de la UB. L’empresa, una història d’èxit sorgida de l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, dona respostes materials a les noves necessitats pedagògiques i situa l’espai com un dels eixos del canvi, també denominat, pel seu pes estratègic, el tercer mestre.

“Actualment, els espais d’aprenentatge dels centres educatius, especialment d’aquells que han experimentat un avenç metodològic en els processos d’ensenyament-aprenentatge, necessiten adaptar-se per poder impulsar els nous projectes educatius“, afirma Guillermo Bautista, investigador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i un dels quatre socis investigadors promotors de la spin-off, juntament amb Marta López i Maria Casanovas, també investigadores de la UOC, i Anna Escofet, del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Facultat d’Educació de la UB.

L’objectiu principal de l’empresa Smart Classroom Project és facilitar els processos de millora dels espais educatius perquè els canvis implementats es facin amb i des de la fonamentació científica i pedagògica, implicant-hi els agents principals als quals impacten aquests canvis.

Una spin-off amb experiència
Com explica Bautista, els mateixos centres educatius i administracions van contactar amb el grup de recerca el 2018 per assessorar-los sobre els processos de millora i fer-los veure la possibilitat i necessitat de transferir el coneixement desenvolupat enriquit amb experiència real a través de més de 25 espais redissenyats en escoles i altres centres educatius. “Hi ha una necessitat explícita de millorar els espais d’aprenentatge des de les necessitats pedagògiques, que són úniques a cada comunitat. És per aquest motiu que l’evolució dels espais en cada cas té un resultat particular i això requereix un procés de codisseny per aconseguir aquesta personalització”, assenyala Marta López, investigadora de la UOC i sòcia de la spin-off.

Escoles, instituts, universitats i altres entitats formatives
Adreçada a centres d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, universitats i altres entitats formatives, com biblioteques, centres d’idiomes i centres de formació contínua per a empreses o per a empleats públics, el treball de la spin-off se centra en la recerca, consultoria, assessorament, implementació i comercialització d’innovacions pedagògiques aplicades al disseny, ús i avaluació d’espais educatius i de recerca. Aquest mercat està en creixement. Segons una recerca publicada a Fortune Business Insights, el mercat global d’aules intel·ligents i tecnologia educativa se situa al voltant dels 100.000 milions de dòlars, amb un creixement anual d’entre el 17 i el 20 %.

Pel que fa a les previsions d’impacte a mitjà termini, en els pròxims cinc anys es preveu aconseguir un impacte d’un gran nombre de centres a nivell estatal mitjançant processos de codisseny. En un futur es planteja l’escalabilitat dels serveis, amb la possibilitat de desenvolupar una plataforma que permeti estandarditzar els processos de codisseny per poder arribar al màxim de centres possible, així com altres eines, fonamentalment en suport digital, que permetin avançar en recerca i consultoria en aquest àmbit.

“Volem, sobretot, treballar amb l’administració per impactar en el màxim de centres educatius, que tenen una necessitat de millora més evident”, explica Marta López. Per això, a Smart Classroom Project se sumen col·laboradors externs en l’àmbit de l’arquitectura i el disseny d’espais.

“Com a socis, sobretot a l’inici, estem compromesos a continuar desenvolupant les activitats vinculades als processos de codisseny, col·laborar amb els centres i institucions per planejar futurs projectes de millora en els espais i, sobretot, continuar la recerca sobre la relació de l’espai i l’aprenentatge des de la pedagogia, que és l’eix central de la nostra activitat i que ha d’estar en constant avenç“, afirma Guillermo Bautista. Tot això, amb l’objectiu d’oferir un servei des de la recerca educativa amb un impacte positiu de qualitat en les institucions educatives.

Aquesta és la primera spin-off generada entre les dues universitats promotores, UOC i UB. Segons el vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, Xavier Vilajosana, “la creació de spin-offs forma part de la nostra missió com a Universitat; fomentem i acompanyem la generació de valor tangible, pròxim i basat en el talent”, afirma. Per a la vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència de la UB, Mercè Segarra, la iniciativa de la UOC i la UB “vehicula la transferència a la societat del coneixement generat a partir de la investigació realitzada a l’àmbit de les Ciències Socials a la nostra Universitat , donant visibilitat, alhora que afavoreix l’emprenedoria en aquestes àrees”.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies