Actualitat

Investigadors de la UB desenvolupen una nova tecnologia per a la microscòpia de superresolució en temps real amb mostres vives

La Universitat de Barcelona (UB), a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) i amb el suport de Banco Santander, ha concedit un ajut de 25.000 euros al projecte “TRACTOR: super-resoluTion laseR scAnning miCroscopy wiTh phOtoswitchable fluRophors”. Es tracta d’un projecte de microscòpia d’escaneig làser de superresolució en temps real amb mostres vives, liderat pel Dr. Jordi Tiana, professor de la Facultat de Física. Els recursos s’han atorgat en el marc dels ajuts Prova de Concepte de la convocatòria Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I) 2023.

La resolució és una de les grans limitacions de la microscòpia òptica. En l’actualitat, s’han desenvolupat molts mètodes per a la imatge d’una mostra amb resolucions més enllà del límit de la superresolució.

La microscòpia STED (Stimulated Emission Depletion) és un tipus de microscòpia de fluorescència que fa servir un esquema d’il·luminació que dona com a resultat un punt d’excitació efectiu més petit i, per tant, una millor resolució. Tanmateix, la microscòpia STED requereix potències làser molt altes per induir l’esgotament de l’emissió estimulada, que és perjudicial per a mostres vives.

La microscòpia RESOLFT (REversible Saturable OpticaL Fluorescence Transitions), una variant de la microscòpia STED, en comptes de controlar la fluorescència mitjançant l’esgotament utilitza molècules fluorescents fotoreversibles. Això redueix la potència del làser i, per tant, la fa apta per ser utilitzada en mostres vives. Tanmateix, el procés d’escaneig punt per punt és molt lent.

Per aconseguir que el procés d’escaneig sigui més àgil i s’acosti a un mètode de superresolució ràpid i compatible amb les cèl·lules vives, en aquest projecte s’utilitzaran deflectors acusticoòptics per paral·lelitzar la il·luminació i escanejar la mostra.

D’aquesta manera, la tecnologia permetrà obtenir imatges de superresolució amb fluoròfors fotoactivables a velocitats de vídeo en un entorn de laboratori rellevant. “La microscòpia ha tingut des dels seus orígens un impacte directe en les ciències de la vida i en el benestar de la societat. El desenvolupament d’un microscopi capaç d’obtenir imatges a escala nanomètrica amb cèl·lules vives permetrà a la comunitat científica observar la dinàmica cel·lular a escala molecular, que és clau per entendre el desenvolupament de diferents malalties”, destaca el Dr. Tiana.

Un llarg recorregut

La tecnologia acusticoòptica de partida està desenvolupada a un nivell molt alt (TRL5-6) després de sis anys de feina i d’una inversió, només en la fase UB, de 600.000 euros.

Tot i això, els elements nous del microscopi que es proposen en aquest projecte es troben en un nivell de desenvolupament més baix, TRL4 aproximadament, després de ser valorats mitjançant un ajut Prova de Concepte de l’Agencia Estatal d’Investigació que es completarà al juliol del 2024.

L’ajut en el marc de la convocatòria dels F2I permetrà fer un pas addicional en el desenvolupament (TRL5) del projecte i començar a tenir perspectives que pugui interessar a una empresa.

Uns ajuts per fomentar la transferència

La finalitat de la convocatòria Fons per a l’Impuls de la Innovació és impulsar la innovació i valoritzar projectes de la Universitat de Barcelona que tinguin un elevat potencial de transferència i d’impacte a la nostra societat.

Els ajuts Prova de Concepte s’adrecen als investigadors de la UB que lideren projectes de transferència en què la Universitat és propietària o copropietària tant del coneixement i de la tecnologia prèvia com dels resultats per als quals se sol·licita l’ajut.

Des del 2016, el programa Fons per a l’Impuls de la Innovació ha afavorit la creació de sis spin-offs –AIGecko Technologies, Bluephage, ColorSensing, Mind & Identity, Neurekalab i Virtual Bodyworks–, ha permès llicenciar sis tecnologies i ha palanquejat més de cinc milions d’euros de finançament públic i privat.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies