Actualitat

Innovadora estratègia basada en la immunoteràpia per combatre infeccions greus resistents als antibiòtics

La resistència als antibiòtics és un problema de salut global que el 2019 es va traduir en més de 4,95 milions de morts a tot el món atribuïbles a infeccions causades per bacteris resistents a aquests fàrmacs. Aquest repte mèdic i social s’agreuja per la manca de noves teràpies per tractar aquest tipus de malalties.

Investigadors del grup Immunoregulació de la Resposta Innata i Adaptativa del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB), liderat pel Dr. Francisco Lozano, participen en un nou projecte amb una innovadora aproximació basada en la immunoteràpia per tractar infeccions greus que no responen als antimicrobians.

“L’objectiu principal d’aquesta proposta és demostrar que les infeccions bacterianes greus, especialment les causades per ceps bacterians resistents, poden abordar-se per mitjà de teràpies dirigides a optimitzar la resposta immunitària de l’hoste mitjançant la selecció de nous fàrmacs eficaços per via oral i capaços de bloquejar els anomenats frens o punts de control immunològic”, explica el Dr. Lozano, que coordina la participació de la UB en el consorci. L’empresa Affirma Biotech lidera aquesta iniciativa, en què també col·laboren investigadors de l´Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

De l’oncologia a les malalties infeccioses

En els darrers anys s’han desenvolupat teràpies en el camp de la immunooncologia que estimulen el sistema immunitari de l’hoste. Específicament, l’ús d’anticossos dirigits a bloquejar els punts de control immunològic abans esmentats han demostrat resultats reeixits en el tractament de diverses formes de càncer.

“Aquests punts de control immunològic són una família de receptors clau per equilibrar les respostes del sistema immunitari de l’hoste perquè no siguin excessives i produeixin danys al propi individu. Tot i això, la sobreexpressió i sobreactivació permanent d’aquests receptors en situacions d’inflamació aguda o crònica –com passa en el cas de càncer avançat i d’infeccions cròniques o no resoltes– provoca la inhibició o l’esgotament de les cèl·lules immunitàries i la posterior progressió del càncer o de la infecció. D’aquesta manera, el bloqueig d’aquests receptors permet restaurar la funció del sistema immunitari de l’hoste en aquests entorns”, explica l’investigador de la UB, que té una llarga experiència en l’estudi dels receptors de cèl·lules immunitàries implicats en l’activació i la regulació del sistema immunitari innat i adaptatiu.

Una aproximació compatible amb altres antibiòtics

Un avantatge addicional d’aquesta aproximació és la potencial compatibilitat amb els tractaments antimicrobians clàssics. “Mentre que la majoria dels antimicrobians es dirigeixen a diferents objectius biològics presents en el patogen, els bloquejadors dels inhibidors de punts de control ajudarien a revitalitzar la resposta de les cèl·lules immunitàries de l’hoste contra la infecció. Aquests tractaments simultanis poden generar efectes terapèutics additius o sinèrgics a l’hora de combatre les infeccions per bacteris resistents, ja que els nous compostos no estan dissenyats per interactuar amb aquests bacteris sinó amb les cèl·lules immunitàries del pacient”, argumenta l’investigador.

Nous procediments experimentals

El projecte parteix d’un grup de noves molècules desenvolupades i patentades per Affirma Biotech que han estat dissenyades específicament per bloquejar la funció d’aquests receptors de punt de control. Es tracta de molècules petites, amb una vida mitjana més curta a l’organisme, cosa que permetrà un millor maneig dels potencials esdeveniments adversos. Aquestes candidates seran analitzades durant els tres anys del projecte en assajos in vitro i in vivo per seleccionar almenys un fàrmac per a futures proves preclíniques i de desenvolupament clínic.

Aquesta investigació permetrà, a més, implementar nous procediments experimentals per comprovar l’impacte d’aquestes noves molècules en la resposta antibacteriana. “Es tracta d’una eina científica clau per als assajos de nous productes, tant per als participants en aquest consorci com per a altres grups de recerca o empreses que estan treballant activament en aquest camp”, afegeix l’investigador.

El projecte també servirà per millorar la comprensió del comportament del sistema immunitari en les infeccions bacterianes, cosa que ajudarà a “desenvolupar millors estratègies per resoldre aquestes infeccions, començant pels punts de control immunològic, però també pensant en altres possibles fàrmacs immunomoduladors”, apunta el Dr. Lozano.

El projecte, amb referència SCPP2200C009596, ha obtingut un finançament de 227.244 euros en el marc de la línia de projectes de col·laboració público-privada, convocatòria 2022, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies