Actualitat

Informació per als IP’s amb projectes a la Fundació Bosch i Gimpera

Benvolgudes i benvolguts,

Tal com vam informar l’any 2022, es va aprovar un procediment de gestió de romanents de projectes finalitzats. Un document imprescindible per tal de gestionar correctament el pressupost de la FBG que, com sabeu, passa per les auditories corresponents, i també pot ser objecte d’informe per part de la Sindicatura de Comptes i del propi Protectorat de Fundacions.

Un cop passat un temps i havent identificat necessitats concretes en la gestió de grups de recerca, el passat 20 de juny del 2023 es va aprovar al Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera introduir dos nous punts que tot seguit us detallem:

  • Una vegada finalitzats els períodes abans establerts i sempre que continuï restant un saldo favorable, la Gerència de la Fundació invertirà els saldos a favor de les polítiques de transferència, innovació, emprenedoria i recerca que la Universitat de Barcelona encarrega a la Fundació, llevat que els fons propis de la Fundació siguin negatius, cas en el qual caldrà destinar-los a aquesta finalitat.
  • Excepcionalment, es podran vincular i afectar els excedents a fons de recerca per destinar-los a la continuïtat de contractes laborals de col·laboració cientificotècnica o altres figures previstes a la llei de la ciència per a la contractació de personal d’investigació, vinculats amb la línia de recerca del grup.
  • En el cas abans exposat, on els romanents alliberats hagin d’anar a dotar els fons propis negatius, la Fundació retindrà un 25% de la quantitat a destinar per aquesta finalitat per tal de dotar un Fons de Contingència destinat a atendre imprevistos relacionats amb reclamacions o despeses sobrevingudes vinculades als projectes finalitzats i pels quals el Director/a del projecte i/o el seu grup de recerca no disposessin de fons de recerca suficients per fer-se’n càrrec.

Aprofitem aquest comunicat per adjuntar-vos de nou la normativa que també podreu trobar a l’enllaç següent: http://extractes.fbg.ub.edu/extractes/manuals.jsp.

En cas que necessiteu fer qualsevol consulta al respecte, podeu posar-vos en contacte amb Sergi Ros sros@fbg.ub.edu.

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies