Actualitat

La Fundació Bosch i Gimpera atorga 100.000 euros a quatre projectes de la UB per a la valorització de projectes de recerca

El passat 5 de març va tenir lloc a la Fundació Bosch i Gimpera el lliurament dels ajuts Fons de Valorització (FVal) de la convocatòria Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I). En el marc d’aquests ajuts es van atorgar 25.000 euros a cadascun dels projectes seleccionats, que es destinaran a valoritzar projectes de la Universitat de Barcelona que tinguin un elevat potencial de transferència i d’impacte a la nostra societat. Els ajuts Fons de Valorització permetran avançar en la maduració de les tecnologies seleccionades, amb l’objectiu d’acostar-les als requeriments del mercat i de permetre’n la transferència mitjançant una llicència cap a una empresa existent o la creació d’una nova spin-off.

Els projectes guanyadors d’aquesta tercera edició han estat:


“TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases”, del Dr. Xavier Barril Alonso, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

El càncer és un dels reptes per a la medicina dels països desenvolupats. En l’actualitat, adaptar el tractament al tipus de tumor i de pacient concret és una de les estratègies més prometedores. Una nova recerca de la Universitat de Barcelona (UB) ha dissenyat un grup de molècules per tractar les síndromes mielodisplàstiques (SMD), un conjunt divers de trastorns hematològics amb alt risc de desenvolupar leucèmia mieloide aguda, un càncer de sang agressiu i per al qual els tractaments actuals són poc eficaços. Amb l’objectiu de confirmar els efectes demostrats per aquestes molècules, l’FBG ha atorgat a aquest projecte un total de 25.000 euros per a la realització d’una prova de concepte.

“Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders”, del Dr. Josep M. Grinyó, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus de Bellvitge.

La reacció incontrolada del sistema immunitari és l’origen d’algunes malalties com la psoriasi o de problemes com el rebuig de l’empelt en persones que han rebut un trasplantament. L’equip del Dr. Grinyó ha dissenyat una molècula que inhibeix l’acció de les cèl·lules T, el mecanisme que desencadena la resposta immune de l’organisme, amb potencials aplicacions en malalties autoimmunes i com a tractament immunosupressor en trasplantaments d’òrgans sòlids. Els investigadors han desenvolupat una nova proteïna de fusió anomenada Hybri2 per estimular una via inhibitòria de les cèl·lules T i, alhora, bloquejar una via activadora. Els 25.000 euros atorgats serviran per estudiar in vitro els efectes immunosupressors i antiinflamatoris d’Hybri2 sobre cèl·lules de la pell de pacients amb psoriasi.

“Super-Fast and Flexible Digital Confocal Microscope’, del Dr. Mario Montes Usategui, de la Facultat de Física.  

Els microscopis confocals han representat un avenç fonamental en la microscòpia per a les ciències de la vida, ja que permeten obtenir imatges de cèl·lules, teixits i petits embrions marcats amb sondes fluorescents. Mario Montes i el seu equip han dissenyat una tecnologia que millora les característiques dels microscopis confocals tradicionals i que permet digitalitzar-ne el funcionament i múltiples modes d’imatge, en els quals es poden ajustar de manera contínua les principals mètriques –la resolució, la velocitat, la capacitat de seccionament òptic, la fototoxicitat…– imitant el funcionament dels microscopis confocals tradicionals, però sense els inconvenients associats i a un cost menor. Els 25.000 euros serviran per posar a punt el prototip i validar la tecnologia.

“Automatització del recompte de microorganismes filamentosos”, del Dr. Humbert Salvadó Cabré, de la Facultat de Biologia.

La depuració de les aigües residuals depèn majoritàriament del procés de fangs actius, un cultiu biològic en suspensió capaç d’assimilar i d’eliminar la matèria orgànica i altres contaminants de les aigües. L’equip del Dr. Salvadó ha dissenyat una metodologia per automatitzar el recompte dels microorganismes filamentosos, un procés clau per regular el correcte funcionament de la depuradora. El nou projecte permetrà automatitzar el recompte mitjançant un prototip i un software interpretatiu desenvolupat a partir d’un algorisme creat fa uns anys per l’investigador de la UB. Aquest prototip permetrà obtenir en menys temps i amb més precisió la quantificació dels microorganismes, i possibilitarà a més que aquesta tasca la puguin assumir els operadors de planta sense formació en microbiologia. Els 25.000 euros serviran per construir un prototip amb un microscopi motoritzat amb capacitat per capturar imatges d’elevada precisió i que es pugui validar al laboratori el funcionament de tota la tecnologia.

Els ajuts Fons de Valorització, que ofereixen fins a 25.000 euros per a cada projecte, s’adrecen als investigadors de la Universitat de Barcelona que lideren projectes de transferència en què la UB és propietària o copropietària tant del coneixement i de la tecnologia prèvia com dels resultats per als quals se sol·licita l’ajut. A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar un total de deu projectes de recerca generats a la Universitat de Barcelona: cinc de la Facultat de Física, tres de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, un de la Facultat de Biologia i un de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Aquesta és la tercera edició del Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), una convocatòria dotada amb 130.000 euros que consta de dues modalitats: l’ajut Fons de Valorització (FVal), dotat amb 100.000 euros destinats a valoritzar projectes de la Universitat de Barcelona que tinguin un elevat potencial de transferència i d’impacte a la nostra societat, i l’ajut Mentor in Residence (MiR), dotat amb 30.000 euros destinats a impulsar la creació i la maduració de noves spin-offs de la Universitat mitjançant la contractació d’un mentor. Aquests ajuts tenen el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

Comparteix aquest post:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies