Patronat

El patronat de la Fundació Bosch i Gimpera vetlla perquè la transferència sigui una realitat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Bosch i Gimpera.

La seva funció és vetllar per a què es compleixi la finalitat de la fundació, es faci realitat la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què aquesta disposi.

Composició
President Vicepresident primer Vicepresident segon
Joan Elias i Garcia Joan Corominas Guerín Francisco Esteban Bara
     
Secretària Vicesecretari no patró
Belén Noguera de la Muela  Miquel Amorós i March
Vocals
Àlex Aguilar Vila Domènec Espriu Climent F. Xavier Roigé Ventura
Albert Cirera Hernàndez Oriol Escardíbul Ferrà Josep Mateu Negre
Anicet R. Blanch Gispert Carles Penas Babot Jordi Roig Bonet
Antonio Solanas Pérez José Mª Martínez Delgado

Tens interès a conèixer més sobre l’FBG i la seva tasca?

Contacta amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i en parlem

Som un equip de persones que treballa per a tu

Resultats

852

persones contractades per a projectes de recerca

768

empreses i institucions innoven amb nosaltres

12,56M€

contractats en projectes de recerca amb empreses i administracions