Patronat

El patronat de la Fundació Bosch i Gimpera vetlla perquè la transferència sigui una realitat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Bosch i Gimpera.

La seva funció és vetllar per a què es compleixi la finalitat de la fundació, es faci realitat la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què aquesta disposi.

Composició
President Vicepresident primer Vicepresident segon
Joan Elias i Garcia Joan Corominas Guerín
Secretària Vicesecretari no patró
Belén Noguera de la Muela  Miquel Amorós i March
Vocals
Àlex Aguilar Vila Domènec Espriu Climent Josep Mateu Negre
Albert Cirera Hernàndez Oriol Escardíbul Ferrà Jordi Roig Bonet
Carles Vivas Morte Carles Penas Babot José Mª Martínez Delgado
Anicet R. Blanch Gispert F. Xavier Roigé Ventura  

Tens interès a conèixer més sobre l’FBG i la seva tasca?

Contacta amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i en parlem

Som un equip de persones que treballa per a tu

Resultats

801

persones contractades per a projectes de recerca

667

empreses i institucions innoven amb nosaltres

10,9M€

contractats en projectes de recerca amb empreses i administracions