Patronat

El patronat de la Fundació Bosch i Gimpera vetlla perquè la transferència sigui una realitat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Bosch i Gimpera.

La seva funció és vetllar per a què es compleixi la finalitat de la fundació, es faci realitat la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què aquesta disposi.

Composició
President Vicepresident primer Vicepresident segon
Mgfc. Sr. Joan Elias Sr. Joan Corominas Sr. Oriol Escardíbul
Secretària
Sra. Belén Noguera
Vocals
Sr. Àlex Aguilar Sr. Domènec Espriu Sr. Francisco Sánchez Montero
Sr. Enric I. Canela Sr. Luis Herrero Sr. Jordi Roig
Sr. Carles Vivas Sr. Carles Penas Sr. Josep Batista
Sr. Anicet R. Blanch

Tens interès a conèixer més sobre l’FBG i la seva tasca?

Contacta amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i en parlem

Som un equip de persones que treballa per a tu

Resultats

796

persones contractades per a projectes de recerca

733

empreses i institucions innoven amb nosaltres

12M€

contractats en projectes de recerca amb empreses i administracions