Patronat

El patronat de la Fundació Bosch i Gimpera vetlla perquè la transferència sigui una realitat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Bosch i Gimpera.

La seva funció és vetllar per a què es compleixi la finalitat de la fundació, es faci realitat la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què aquesta disposi.

Composició
President Vicepresident primer Vicepresident segon
Joan Elias i Garcia Joan Corominas Guerín Oriol Escardíbul Ferrà
Secretària Vicesecretari no patró
Belén Noguera de la Muela  Miquel Amorós i March
Vocals
Àlex Aguilar Vila Domènec Espriu Climent Francisco Sánchez Montero
Enric I. Canela Campos Luis Herrero Borque Jordi Roig Bonet
Carles Vivas Morte Carles Penas Babot Josep Batista Trobalón
Anicet R. Blanch Gispert F. Xavier Roigé Ventura Josep Mateu Negre

Tens interès a conèixer més sobre l’FBG i la seva tasca?

Contacta amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i en parlem

Som un equip de persones que treballa per a tu

Resultats

796

persones contractades per a projectes de recerca

733

empreses i institucions innoven amb nosaltres

12M€

contractats en projectes de recerca amb empreses i administracions