Inici / Bosch i Gimpera / Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació Bosch i Gimpera.

El Patronat ha de vetllar per a què es compleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació Bosch i Gimpera.

Mgfc. Sr. Joan Elias, president

Sr. Joan Corominas, vicepresident primer
Sr. Oriol Escardíbul, vicepresident segon
Sra. Belén Noguera, secretària

Vocals:
Sr. Àlex Aguilar
Sr. Domènec Espriu
Sr. Francisco Sánchez Montero

Sr. Enric I. Canela
Sr. Luis Herrero

Sr. Jordi Roig
Sr. Carles Vivas
Sr. Carles Penas
Sr. Josep Batista
Sr. Anicet R. Blanch