Portal de transparència

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

L’objectiu del Portal de Transparència de la Fundació Bosch i Gimpera és posar a disposició (publicitat activa) de tots els membres de la comunitat universitària, així com a la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a les seves activitats. Es tracta d’oferir una informació en temps real, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzables que sigui clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió universitària.

La seva implantació respon, a més a més, a allò previst per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 21/2014, de 29 de desembre del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les Associacions declarades d’Utilitat Pública i el Reglament de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern, el 4 de maig de 2018 al qual la Fundació Bosch i Gimpera s’ha adherit mitjançant acord del seu Patronat celebrat el 19 de juny de 2018.

D’altra banda, es garanteix el dret d’accés a la informació pública que no està prèviament publicada en obert, el contingut de la qual sigui sol·licitat, amb els límits que per a les dades protegides preveu expressament la legislació, entre d’altres

publicitat_activa

 

acces_info

 

bon_govern

 

grups_interes

 

queixes

 

normativa

 

dades_obertes

DATA D’ACTUALITZACIÓ: 12/02/2024

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies