AGO

24

Sabies que l’assaig de fàrmacs útils en el tractament de la malaltia d’Alzheimer requereix de models in vivo?

El disseny i l’assaig de fàrmacs potencialment útils en el tractament de la malaltia d’Alzheimer requereixen models que reprodueixin els factors etiopatogènics responsables de la malaltia. El grup de recerca de Neurofar...

AGO

03

El grup de recerca PsicoSAO (UB) viatja a Alemanya per investigar sobre el benestar del personal sanitari

Moltes vegades, el benestar dels cuidadors queda relegat a un segon pla en profit dels seus pacients, però el suport al cuidador és de vital importància tant per al benestar dels professionals com per mantenir un servei de qualitat...

AGO

01

L’investigador Daniel Prades rep un projecte Proof of Concept del Consell Europeu de Recerca

El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha atorgat al professor Daniel Prades, del Departament d’Enginyeries: Secció d’Electrònica de la Facultat de Física, un dels quaranta-quatre projectes de la convocatòria 2016 d...

JUL

29

Lesson Learned: Valoració d'una 'biotec', ni a l'alça ni a la baixa

La tecnologia, l'equip emprenedor, el país i l'estat de maduresa del projecte són factors que intervenen en la valoració d'una empresa biotecnològica en les fases inicials. D’ai...

JUL

28

La Universitat de Barcelona forma part de dues de les comunitats RIS3Cat

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha fet públic les primeres cinc comunitats RIS3Cat acreditades que, durant els propers 3 anys, tindran com a objectiu transformar l’economia catalana a través de pro...

JUL

25

La Universitat de Barcelona obre una nova línia d’ajuts per potenciar les activitats d’innovació i transferència dels seus investigadors

La Universitat de Barcelona, a través de la Bosch i Gimpera, la seva unitat de transferència de tecnologia i innovació, ha creat el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), una iniciativa destinada a potenciar les ac...