Tecnologies per llicenciar

See What You Mean (SWYM): Una experiència immersiva per a l’exploració de la identitat

Advantatges

 • SWYM permet superar les barreres de la TG facilitant:
  • la seva administració
  • la interpretació dels resultats
  • la visualització dels resultats (3D+RV)
 • SWYM permet visualització immersiva facilitadora del canvi personal, el que permet l’autoconeixement i l’exploració de canvis en la identitat personal.

Referència

UBTT0368

Contacte

Isabel Durán
Email: iduran@fbg.ub.edu
Tel: +34 934 037 281

Resum executiu

SWYM és un sistema d’avaluació de la personalitat basat en la Tècnica de Graella que, més enllà dels qüestionaris convencionals i gràcies a la Realitat Virtual (RV) permetrà visualitzar d’una forma immersiva el propi sentit d’identitat en relació a altres significatius.

Introducció

Una de les tècniques que s’utilitzen per a realitzar l’avaluació de la personalitat és la tècnica del Repertory Grid o Tècnica de Graella (TG).

La TG, nascuda dins de l’àmbit d’estudi de la Personalitat i la Psicologia Clínica, és un instrument que, combinant mètodes quantitatius i qualitatius, permet un estudi detallat i sistemàtic de la construcció que fa una persona de sí mateixa i dels altres. Aquesta tècnica també ha estat aplicada en molts àmbits de les ciències socials d’entre els que destaquen l’educació, la consultoria empresarial, l’estudi de mercats i la comunicació.

La TG es basa en una entrevista cara a cara pacient-psicòleg que inclou:

 1. Un qüestionari manual que omple el pacient.
 2. La generació d’una matriu de dades que el psicòleg/psicòloga ha d’interpretar per obtenir una representació dels constructes personals de la persona analitzada.
 3. Treball Pacient-Psicòleg/Psicòloga sobre la graella de representació. La mateixa graella permet al pacient visualitzar tot el procés de treball.

Descripció

See What You Mean (SWYM) és una plataforma digital d’avaluació de la personalitat que permet identificar les actituds, la visió del món, i el sistema de valors que té una persona i/o un equip que, gràcies a la realitat virtual, es poden visualitzar de forma immersiva.

SWYM està basat en la tecnologia RECORD©UB desenvolupada pel grup d’investigació de la UB i que permet fer una representació 2D de la matriu de dades resultant del qüestionari manual omplert pel pacient.

SWYM podria ser d’aplicació en tres àrees principals:

 • Psicologia: Avaluació de la personalitat entesa com els valors i percepcions que té una persona sobre si mateixa i els altres significatius del seu entorn afectiu, que permet la personalització de les intervencions psicològiques.
 • Consultoria d’empreses: Avaluació orientada a augmentar l’autoconeixement de directius, comandaments, professionals i altres treballadors en relació al seu entorn laboral i l’equip. Permet treballar amb els seus propis paradigmes, creences, llenguatge, i valors. Dissenyat per al seu ús al coaching, gestió d’equips, avaluació del clima laboral, carrera professional (RRHH), i transicions de persones i equips.
 • Marketing: Mètode innovador d’investigació de mercats que permet sistematitzar les percepcions dels consumidors sobre una gama de productes. Identificar els valors clau que guien les preferències de compra del consumidor.

 

Comparteix aquest post:
Tags: Social Sciences, Cultura i experiència