ABR

24

Estalvi de temps i de diners en l’anàlisi i el control de l’aigua de consum

La disponibilitat d’aigua de qualitat és des de fa més d’un segle una preocupació prioritària arreu del món, que se centra, sobretot, a evitar la transmissió de malalties vinculades a la qualitat de l’aigua. Actualment hi ha 270 malalties al món associades al consum d’aigua, que només als Estats Units provoquen 557.000 infeccions en persones. Històricament els indicadors bacterians han estat utilitzats com el principal paràmetre per mesurar la contaminació fecal de l’aigua, però actualment diferents sectors i països hi estan incloent altres indicadors, com per exemple els indicadors vírics, per tal de millorar el control de la contaminació.

Investigadors del Grup de Recerca de Microbiologia de l’Aigua Relacionada amb la Salut (MARS) de la Universitat de Barcelona han desenvolupat una tecnologia per a la determinació de bacteriòfags com a indicadors que permet detectar i quantificar la contaminació vírica de l’aigua. El kit desenvolupat i patentat pel MARS permet analitzar els colífags en un temps d’entre tres i cinc hores, i suposa per tant un gran estalvi de temps i de diners, ja que les anàlisis estandarditzades clàssiques triguen més de vint-i-quatre hores a completar-se.

Amb l’objectiu que el kit analític estigui disponible a escala industrial i de poder iniciar-ne la comercialització, la Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat 25.000 euros al Grup de Recerca de Microbiologia de l’Aigua Relacionada amb la Salut, en el marc de la convocatòria d’ajuts Fons Impuls Innovació.


Comparteix aquest post:

share on fb this page tweet this page print this page