ABR

06

Un producte natural per fer front a la psoriasi

La psoriasi és una malaltia crònica i inflamatòria del sistema immunitari que afecta entre un 2% i un 3% de la població mundial. La seva afectació, molt variable i evolutiva segons el malalt, pot produir complicacions com l’artritis psoriàsica. Tot i que durant els últims anys s’han desenvolupat i aplicat diversos tractaments contra aquesta malaltia immunològica, no s’ha aconseguit superar les limitacions que aquests tractaments presenten. És per tant molt necessari, i hi ha un interès evident en aquest sentit, desenvolupar noves teràpies basades en principis biològics actius que puguin evitar els efectes d’aquesta malaltia.

En aquest context, el grup de recerca de la Dra. Elena Mercadé ha caracteritzat un nou producte d’origen natural que pot interferir amb el sistema immunitari i que té aplicacions mèdiques en tractaments de malalties inflamatòries cròniques com la psoriasi. El grup d’Immunologia Translacional dirigit pel Dr. Lluís Francesc Santamaria ha obtingut resultats preliminars que recolzen al potencial antipsoriàsic del producte.

Amb l’objectiu de demostrar l’efectivitat d’aquest producte natural en el tractament de processos inflamatoris crònics com la psoriasi, la Fundació Bosch i Gimpera ha atorgat 25.000 euros a aquest projecte per a la realització d’una prova de concepte en el marc de la convocatòria d’ajuts Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I).


Comparteix aquest post:

share on fb this page tweet this page print this page