ABR

29

La Fundació Bosch i Gimpera obté un ajut Retos - Colaboración per desenvolupar un nou segellador per protegir les hemorràgies

Thrombotargets Europe, en col·laboració amb el Centre de Recerca en Metabolisme (CEREMET), del Grup de Recerca Metabolisme Lipídic-LPL de la Facultat de Biologia, de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut de Recerca Biomèdica A Coruña (INIBIC), desenvoluparan un projecte basat en la investigació i el desenvolupament de nous agents hemostàtics.

El tractament de les hemorràgies és un problema sanitari que en determinades circumstàncies no està completament solucionat ja que la majoria dels medicaments van ser desenvolupats fa anys i presenten certes limitacions. Després de produir-se una ferida lleu en persones sanes, l'hemostàsia (conjunt de mecanismes que l'organisme activa com a resposta al sagnat produït per les ferides: formació d'un coàgul que deté el sagnat, dissolució del coàgul i la posterior cicatrització de la ferida), deté el sagnat en 4-6 minuts. No obstant això, en pacients amb coagulopaties congènites (hemofília per exemple), aquest temps s'incrementa de manera considerable, i en el cas de les hemorràgies severes el sagnat sol ser molt abundant amb el que l'hemostàsia natural no és suficient per aturar-lo.

Per això, amb l'objectiu d'avançar en l'àrea de les malalties aterotrombòtiques i amb el propòsit d'impulsar projectes en cooperació, Thrombotargets, CEREMET i INIBIC, inicien un projecte per desenvolupar un hemostàtic per al tractament tòpic de qualsevol tipus d'hemorràgies, fàcil d'usar, eficaç, totalment absorbible i de baix cost.

Aquest projecte, amb número d'expedient RTC-2014-1440-1, ha estat possible gràcies al finançament atorgat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat dels ajuts corresponents a la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Tècnica y de Innovación 2013-2016.

En la convocatòria 2014, des de la Fundació Bosch i Gimpera, el Centre de Transferència de Coneixement Tecnologia i Innovació de la UB, es van presentar 12 projectes, 6 dels quals han estat aprovats. Aquests ajuts suposen més de 500.000 eur de finançament per als grups de recerca de la UB.


Comparteix aquest post:

share on fb this page tweet this page print this page