Inici / Investigadors

Recerca per contracte

Potenciació de la col·laboració dels grups de recerca de la UB amb les empreses i cerca de les vies de finançament més adequades per als projectes entre Universitat i empresa plantejats.


Patents i llicències

Trasllat dels beneficis de les descobertes dels investigadors a la societat, juntament amb la consecució d’un retorn per a la Universitat i els seus investigadors.


Creació d'empreses

Suport als emprenedors de la UB i gestió de les empreses participades CIC-UB.