Grupos de inestigación de la UB

Restauració ambiental de pedreres i talussos

QUI SOM

Equip

Investigador principal:
Montse Jorba

Altres investigadors:
Josep Mª Ninot
Teresa Sauras
Santiago Mañosa
Eduardo Mateos

Personal complementari: Personal contractat temporal

Instal·lacions i equipaments

 • Cambres de germinació
 • 6 mesosHivernacles i camps experimentals
 • Laboratori de sòls i plantes

CONTACTE

Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal, Facultat de Biologia, Diagonal 645, 08028 Barcelona.

Presentació

El grup de Restauració ambiental de pedreres i talussos va començar la seva activitat el 1988, desenvolupant un protocol orientatiu per implementar les actuacions de recuperació que les empreses extractives han de realitzar per llei. Des d’aleshores, els objectius de la línia s’han diversificat i inclouen un ampli ventall d’aspectes relacionats amb la restauració ambiental d’espais degradats per activitats mineres:

 • Aplicació de models geomorfològics ecològicament més eficients
 • Definició de la qualitat dels substrats i sòls en funció de la vegetació que s’hi ha de desenvolupar i el protocol per obtenir-los i millorar-los
 • Mecanismes d’estabilització superficial i control de l’erosió
 • Alternatives i estratègies de revegetació segons el sistema natural que cal reproduir i el model d’explotació dels recursos
 • Relació entre ambient, vegetació i fauna, intentant fomentar espècies protegides.

Tot plegat intenta millorar el resultat de les restauracions, fent-les viables a les empreses extractives.

 

QUÈ FEM

Serveis

Revisió de programes de restauració
Elaboració de programes de restauració i estudis d’impacte ambiental vinculats a mineria
Assessorament en temes de restauració
Assajos i estudis de caracterització previs par a la correcta implementació de les actuacions de restauració
Vigilància ambiental i control de qualitat de la restauració
Avaluació de la restauració i elaboració de memòries a l’inici i al final del període de garantia
Preparació i elaboració de propostes de recerca per a programes estatals i europeus

PER A QUI TREBALLEM

Sectors industrials

 • Mineria
 • Activitats extractives
 • Vies de comunicació
 • Empreses vinculades a la restauració i la revegetació

Clients

Ercros, Uniland, Promsa, Ciment Català, Cemex, Gremi d’àrids, Ciments Molins

RECERCA

 

Línies de recerca

L’activitat del grup es desenvolupa a través de contractes amb el sector productiu i projectes finançats per l’administració, entre els quals destaquen:

 • Evaluación ambiental retrospectiva de las intervenciones restauradoras en áreas afectadas por actividades extractivas a cielo abierto en Cataluña (2FD97-1644-C03-01). 1999-2000.
 • Ecotecnología medioambiental para la restauración de canteras de caliza (ECOQUARRY). LIFE 04 ENV/ES/195 ECOQUARRY. 2004-2007.
 • Caracterització i diagnosi de l’estat d’integració de les zones restaurades de la cantera de Lafarge Cementos en el Turó de Montcada. 2008-2009.
 • Restauración en minería a cielo abierto: evaluación a medio plazo. 2010-2011.
 • Investigación y desarrollo de ecotecnologías para la recuperación de la zona afectada por la escombrera salina de Cardona. 2012
 • Asesoría sobre aspectos de la recuperación ecológica y paisajística de zonas degradadas por la explotación de arcillas en Tortosa. 2012
 • Plan de acción para potenciar la biodiversidad en las canteras de la empresa J. Riera (Grupo Hanson Hispania). 2013
 • Investigació i desenvolupament d’ecotecnologies per a la recuperació dels sòls de la zona afectada pel runam salí de Cardona. 2014
 • Restauración ecológica integral de una zona minera en Tarragona (España) con siete explotaciones de arcillas (ECORESTCLAY). LIFE12 BIO/ES/000926. 2013-2018

RESULTATS

Publicacions rellevants

JORBA, M., GARCÍA, C. &  NINOT, J.M. 2013. Efectos de la aplicación de biosólidos en plantaciones de especies leñosas para restauración de canteras de caliza mediterráneas. Ecología 25: 109-118.

JOSA, R., JORBA, M. & VALLEJO, V.R. 2012. Opencast mine restoration in a Mediterranean semi-arid environment: failure of some common practices. Ecological Engineering 42:183– 191.

JORBA, M., NINOT, J.M. & VALLEJO, V.R. 2011. Respuesta de las intervenciones de restauración a medio plazo: resultados del proyecto EcoQuarry en Cataluña. Cemento y Hormigón: 947.

ANDRÉS, P., MATEOS, E., TARRASÓN, D., CABRERA, C. & FIGUEROLA, B. 2011. Effects of digested, composted, and thermally dried sewage sludge on soil microbiota and mesofauna. Applied Soil Ecology, 48: 236-242.

JORBA, M. & NINOT, J.M. 2010. Respuesta a largo plazo de diferentes tratamientos de mejora de suelo y revegetación en la cantera de caliza “la Fou”. Ingeopres 170: 22-26.

JORBA, M. & VALLEJO, V.R. (Eds.). 2010. Manual para la restauración de canteras de roca caliza en clima mediterráneo. 100 pp. Generalitat de Catalunya.

JORBA, M. & VALLEJO, V.R. 2008. La restauración ecológica de canteras: un caso con aplicación de enmiendas orgánicas y riegos. Ecosistemas 17(3):119-132.

ANDRÉS, P. & MATEOS, E. 2006. Soil mesofaunal response to postmining restoration treatments. Applied Soil Ecology, 33: 67-78.

 

 

Comparte esta entrada:

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies