Inici / Empreses i institucions / Spin-offs

Què s’entén per “Spin-off” de la Universitat de Barcelona?

Són aquelles empreses que estan formades per membres de la Universitat de Barcelona i que tenen com a base dels seus productes i/o serveis una tecnologia o coneixement desenvolupat, de manera total o parcial, en el sí de la Universitat de Barcelona.

Quines són les “Spin-off” creades?
 

2017

Enlighting Technologies, S.L.
Desenvolupament de sistemes d'il·luminació intel·ligents

2016

Bluephage,S.L.
Desenvolupament i comercialització de solucions per al control de la seguretat i qualitat de l’aigua mitjançant indicadors microbiològics.
Care Respite
Solucions de visió computacional per al seguiment de persones dependents.
Karuna Good Cells Technologies, S.L.
Desenvolupaments en edició genòmica i medicina regenerativa per a la curació de malalties amb component genètic.
Timepath, S.L.
Solucions de realitat virtual per a la indústria dels videojocs.
 

2015

Cytes Biotechnlogies, S.L.
Desenvolupament i subministrament de reactius, i serveis en l’àmbit de la recerca de nous fàrmacs.
Nostrum BioDiscovery, S.L.
Desenvolupament i aplicació de química computacional per al desenvolupament de nous candidats clínics.
Virtual Body Works, S.L.
Desenvolupament i aplicació de tècniques immersives de realitat virtual dins l'àmbit de la salut.
SM Genomics, S.L
Aplicació de la genètica a la Medicina Esportiva per millorar el rendiment dels esportistes.

2014

Physicaltech, S.L
Desenvolupament i comercialització d’un sistema de diagnòstic clínic per analitzar de manera automàtica la postura corporal en 3D per a processos de rehabilitació.

2013

Braingaze, S.L.
Recerca, desenvolupament, comercialització i consultoria d'aplicacions en el sector de la percepció neurocognitiva.
Dapcom-Data Services, S.L.
Desenvolupament de solucions software i hardware per la gestió de dades.
endoASIC Technologies, S.L. (*inactiva)
Disseny i comercialització de nous dispositius i xips semiconductors que alimentaran el sector de les càpsules endoscòpiques.

2012

Advanced Nanotechnologies, S.L.
Nous tractaments de superfície per al sector automoció i altres.
Impetux Optics, S.L.
Desenvolupament d'instruments de mesura de forces basats en pinces òptiques.
Minoryx Therapeutics, S.L.
Recerca, desenvolupament i comercialització de fàrmacs relacionats amb malalties metabòliques rares d'origen genètic.
Smalle Technologies, S.L.
Recerca, desenvolupament, producció, comercialització de nous dispositius de generació d'energies alternatives.

2011

Iproteos, S.L.
Nous tractaments pels dèficits cognitius associats a malalties del SNC.

2010

ImmunNovative Developments, S.L.
Nous fàrmacs per al tractament de la sèpsia.

2009

Transmural Biotech, S.L.
Diagnòstic per imatge i biomarcadors, especialitzats en medicina materno-fetal i neonatal.
Vytrus Biotech, S.L.
Material vegetal enriquit amb principis actius d'interès, que alimentaran el mercat cosmètic, nutricèutic i farmacèutic.

2008

Argon Pharma, S.L. (*inactiva)
Nanoportadors polimèrics biodegradables i nanoconjugats per diagnosi per imatge i desenvolupament terapèutic antitumoral.
Electronic Nanosystems, S.L.(*inactiva)
Productes i serveis de base nanotecnològica per a la indústria electrònica i de sensors.

2007

Intelligent Pharma, S.L.
Software per a disseny de fàrmacs, screening virtual, toxicologia computacional per al sector farmacèutic i biotecnològic.

2006

Neurotec Pharma, S.L. (*inactiva)
Diagnòstic i tractament en SNC.

2005

Unidad Biotecnológica Analítica, S.L. (*inactiva)
Disseny, desenvolupament i validació d'instrumentació i metodologies per a la mesura i el control analític.

2004

Biocontrol Technologies, S.L.
Control biològic de plagues.
Genmedica Therapeutics, S.L
Nous fàrmacs per al tractament del Síndrome Metabòlic i per la Diabetis II.
XOP-Conserves de Ponent, S.L. (*inactiva)
Cultiu i producció de bolets d'alta qualitat organolèptica amb tecnologia pròpia.

2003

Enantia, S.L.
Síntesi de compostos quirals.
Haltisform, S.L. (*inactiva)
Tractament de matèries primeres agràries, alimentàries i begudes.
Meteosim, S.L.
Predicció meteorològica de gran precisió.

2002

Esense Systems, S.L. (*inactiva)
Nas electrònic.
Estralim, S.L. (*inactiva)
Eliminació d’esteroides no desitjats en els aliments.

2001

Advanced In Vitro Cell Technologies, S.A. (Advancell) (*inactiva)
Tecnologies avançades de nanomedicina i nous fàrmacs.
Oleoyl Estrone Developments, S.L. (OED) (*inactiva)
Recerca de fàrmacs per al tractament de l'obesitat i les malalties associades.
Thera Centre de Llenguatge i Computació, S.L. (*inactiva)
Lingüística computacional.

2000

Oryzon Genomics, S.A.
Genòmica funcional.

1999

Diverdrugs, S.L. (*inactiva)
Leads farmacèutiques utilitzant tecnologies avançades.