Inici / Empreses i institucions / Contractació Universitat i Empreses i Institucions

Contractació Universitat i empresa: projectes de recerca i serveis

La Universitat de Barcelona té entre els seus objectius ajudar el sector públic i privat a millorar la competitivitat en un entorn globalitzat, mitjançant els projectes de recerca entre Universitat i empresa o institució, i els serveis de consultoria i d'anàlisi.

Tipologia de projectes i serveis

Projectes de recerca per contracte

En els projectes de recerca, les empreses subcontracten els diferents grups de recerca de la Universitat de Barcelona amb un import i un calendari prèviament establerts, i reben els resultats acordats sense que les empreses hagin de participar en el projecte.

Projectes de recerca col·laboratius En aquests projectes, tant les empreses com els investigadors treballen conjuntament per resoldre un determinat problema a través d'una nova tecnologia. Aquests projectes solen tenir un caràcter més precompetitiu que els contractes de recerca. Normalment aquests projectes tenen finançament de les administracions públiques.

Servei de consultoria i anàlisi

El servei de consultoria i anàlisi pot adoptar diverses formes:

  • Assessorament tecnològic, econòmic i legal per a empreses i grups de recerca de la Universitat de Barcelona.
  • Assessorament per a empreses i grups de recerca en finançament de la innovació tecnològica des de les diferents administracions públiques.
  • Anàlisi cientificotècnica per a empreses.

L'FBG participa en la negociació del projecte, la redacció del contracte/conveni que han de signar les parts (si és el cas) i l’administració del projecte.

Informacions d'utilitat:

Serveis de l’Àrea de Recerca per Contracte de l’FBG / Grups de recerca de la UB / Marc legal de referència