Inici / Investigadors / Projectes europeus

Projectes europeus

La Unitat de Projectes Internacionals de Recerca (fins ara Oficina de Projectes Europeus de Recerca) de la UB té com a objectiu la gestió dels projectes de recerca finançats a càrrec de la Comissió Europea. Aquesta gestió comprèn, bàsicament, la difusió d'informació, el suport a la preparació de propostes (impresos i pressupost) i la gestió econòmica (control del pressupost, pagament de despeses, elaboració d'informes econòmics, etc.).

La Unitat és la responsable de la gestió econòmica i financera dels projectes europeus concedits a la Universitat de Barcelona. Les seves principals tasques són:

  • Difusió i assessorament en el suport a la preparació de propostes.
  • Assessorament en la realització del pressupost.
  • Aplicació i interpretació de la normativa CE específica per a cadascun dels programes i direccions generals.
  • Seguiment del pressupost durant la vida del projecte.
  • Realització dels informes econòmics periòdics.
  • Relació amb la Comissió Europea i el coordinador del projecte pel que fa als aspectes financers.

HORIZON 2020, consideracions que cal tenir en compte
Descarregar el següent pdf

HORIZON 2020