Inici / Bosch i Gimpera / Bosch i Gimpera

CONEIX LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Transformem el coneixement en valor econòmic i social

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG)* centra la seva activitat en la promoció i gestió de la transferència de coneixement i tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona. El seu objectiu és aconseguir que les capacitats cientificotècniques i els resultats de la recerca generats a la UB arribin al mercat a través de contractes d’R+D+I, de consultoria i serveis, o bé a través de la protecció, valorització i llicència de patents o de creació de noves empreses basades en el coneixement.

Som un vincle entre la universitat i la societat

La Universitat de Barcelona, com a agent de desenvolupament econòmic i social, té com a objectiu facilitar que els coneixements i els resultats d’R+D+I es traslladin a la societat. D’aquesta manera contribueix a la competitivitat del teixit empresarial i a la millora del benestar social; és l’anomenada tercera missió de la Universitat.

La UB compta amb un col·lectiu integrat per més de 4.500 experts que desenvolupen activitats de recerca bàsica i aplicada, estructurats en més de 225 grups de recerca consolidats.

Des de la nostra institució es gestionen uns 800 projectes anuals, dels quals més de 600 corresponen a contractes amb empreses i institucions.

La FBG es va crear l’any 1983 i ha esdevingut catalitzadora del vincle universitat-empresa/societat. Comptem amb un equip humà compromès, creatiu i amb capacitat d’adaptació al canvi, format per una cinquantena de professionals amb talent. Té per finalitat transferir els resultats de la recerca i contribuir així al progrés econòmic i social a través de la innovació. La difusió d’aquests resultats es duu a terme per diferents vies compatibles entre si: la recerca per contracte, la recerca col·laborativa, la llicència de patents i la creació d’empreses.

* Veure biografia de Pere Bosch Gimpera