Inici / Bosch i Gimpera / Documents, publicacions i imatge

DOCUMENTS, PUBLICACIONS I IMATGE

Memòries de la Fundació Bosch i Gimpera

Memòria 2015 | Memòria 2014 | Memòria 2013 | Memòria 2012 | Memòria 2011 | Memòria 2010 | Memòria 2009 | Memòria 2008 | Memòria 2007 | Memòria 2006 | Memòria 2005 | Memòria 2004

Documents corporatius

SUPORT ALS INVESTIGADORS

Flyer per a investigadors

Protocol de pautes i suggeriments per a projectes de micromecenatge

HORIZON2020, consideracions que cal tenir en compte

VALORITZACIÓ I LLICÈNCIES

Fitxa dels serveis de l'Àrea de Valorització i Llicències

CREACIÓ D'EMPRESES

Fitxa dels serveis per a empreses de l'Àrea de Creació d'Empreses

Fitxa dels serveis per a investigadors de l'Àrea Creació d'Empreses

Normativa de Creació d'Empreses de Base Tecnològica

RECERCA PER CONTRACTE

Fitxa dels serveis de l' Àrea de Recerca per Contracte

CITA-UB

Fitxa general del CITA-UB

Altres documents corporatius

Protocol de prevenció de l'assetjament

Documents d'interès

Catàleg sobre Empresa i Innovació de la LERU. Maig 2014

Ciència i universitat a Catalunya. Projecció de futur. 2013

Normatives

• Ley 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la que se aprueba la Ley de Patentes de invención y modelos de utilidad.

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (article 83)

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

• Normativa de creació d'Empreses de Base Tecnològica de la Universitat de Barcelona, 2010.

• Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona. 2 de maig de 2006, modificada l'11 de febrer de 2011.